Cerveau Perception, DYNSEO

VISUEEL-RUIMTELIJKE SIGNALEN

Visueel-ruimtelijke functies zijn alle processen in de hersenen die ons in staat stellen de ruimte (de omgeving) in twee of drie dimensies weer te geven. Enkele van de processen die daarvoor nodig zijn, zijn mentale beeldvorming en navigatie, afstandsbepaling, of het zich mentaal voorstellen van een fysiek afwezig voorwerp. Al deze analyses zijn mogelijk dankzij visueel-ruimtelijke aanwijzingen.

Wat zijn visueel-ruimtelijke aanwijzingen?

 

Visueel-ruimtelijke aanwijzingen zijn een functie van de beoordeling van de relatieve positie van voorwerpen in de omgeving of ten opzichte van zichzelf. Deze functie is uiterst complex: ze berust op een uitgebreide oculomotorische controle en visuele en ruimtelijke vaardigheden. Het is essentieel om elementen te synthetiseren tot een betekenisvol geheel, objecten te onderscheiden en hun relatieve positie te analyseren, de oriëntatie van lijnen te evalueren en mentale rotaties uit te voeren. Het is ook fundamenteel voor het sturen van acties (grijpen van voorwerpen, enz.).

Wij kunnen bijvoorbeeld lopen zonder tegen objecten (meubels in huis, palen op straat…) aan te lopen omdat onze hersenen in staat zijn afstanden te evalueren. Een ander voorbeeld van deze vaardigheid is het vermogen om een bal te vangen die op ons afkomt dankzij de evaluatie van de baan in de ruimte.

Visueel-ruimtelijke referentiestoornissen

 

De visueel-ruimtelijke stoornis verstoort het vermogen om elementen in de omgeving ten opzichte van elkaar te lokaliseren. Het verstoort ook de perceptie van de positie en oriëntatie van elementen ten opzichte van de lichaamsas, de verticaal en de zwaartekracht.

Een stoornis in de visueel-ruimtelijke verwerking verstoort bijvoorbeeld de vergelijking van vormen of ruimtelijke configuraties, het onderscheid figuur/grond en het gebruik van rechts- en linksbegrippen. Meer in het algemeen kan visueel-ruimtelijke disfunctie de verwerving, de organisatie of het gebruik van visueel-ruimtelijke informatie beïnvloeden.

Iemand met verminderde visueel-ruimtelijke signalen kan het daarom moeilijk vinden om zich in de ruimte te oriënteren of om de afstand tussen voorwerpen in te schatten. Hij kan omvallen tegen meubels of mensen of moeite hebben om voorwerpen te bereiken.

 

Oefeningen om visueel-ruimtelijke signalen te trainen en te verbeteren

 

Om uw visueel-ruimtelijke aanwijzingen te trainen kunt u zich de route naar een plaats voorstellen (probeer u de hele route voor te stellen, de omgeving die u gaat zien of de straatnamen.

Probeer de afstanden tussen jou en een voorwerp te schatten, bijvoorbeeld hoeveel stappen je moet zetten om het te bereiken. Of probeer je ogen te sluiten, op een veilige plek, en loop recht vooruit. Open na een paar stappen je ogen en kijk of je echt recht hebt gelopen of niet.

Onze spellen om te werken aan visueel-ruimtelijke signalen

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN
  • De Gekke Damier
  • Stuiterende bal
  • Puzzel Plus
  • Verstopt parkeren
  • De wandelaar
  • Over de hele wereld
  • Annelies op ski’s
  • Boor
  • Sneeuwbaleffect
  • Tangram

Visueel-ruimtelijke aanwijzingen stellen ons in staat tot interactie met de omgeving, omdat wij ons kunnen oriënteren in de ruimte, maar ook de bewegingen van mensen en voorwerpen kunnen voorspellen.

Men bevindt zich immers altijd in een ruimte, omringd door mensen of voorwerpen. Daarom is het belangrijk een goed ruimtebesef te hebben.

We kunnen onze weg in de ruimte vinden dankzij verschillende mechanismen:

 

1. De voorstelling van de ruimte

 

Wanneer we in een ruimte zijn, creëren onze hersenen een beeld van de ruimte zelf. Dankzij deze mentale voorstelling weten we welke ruimte we tot onze beschikking hebben, hoe we ons moeten verplaatsen en waar voorwerpen zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld ‘s nachts wakker wordt, kunt u naar de badkamer gaan zonder het licht aan te doen. Dit is mogelijk omdat we ons huis in ons hoofd kunnen voorstellen.

logic-walker-solve-problem-joe-games-cognition-training-cerebral-tablet-brain-stimulation-adult-seniors

De promenor

 

In dit spel moet de persoon de stukken plaatsen om een parcours te creëren.

Het is belangrijk om een goede voorstelling van de ruimte te hebben, want je moet weten hoeveel ruimte elke kamer inneemt.

2. Mentale beeldvorming

 

Het creëren van mentale beelden is heel belangrijk in het dagelijks leven.

Het stelt ons in staat te anticiperen op de bewegingen van andere mensen of voorwerpen, maar ook om ons iets voor te stellen zonder het voor ons te hebben.

parking-logic-movement-joe-games-cognition-training-cerebral-tablet-brain-stimulation-adults-seniors

Druk parkeren

 

In dit spel moet de persoon de auto’s verplaatsen om de gele auto uit de parkeergarage te krijgen.

Om de oplossing te vinden, moet je je de mogelijke bewegingen van elke auto voorstellen, verschillende combinaties maken en de juiste volgorde vinden. We moeten ons dus de bewegingen van de auto’s in de ruimte voorstellen.

3. Beoordeling op afstand

 

Afstanden kunnen worden beoordeeld met behulp van visueel-ruimtelijke aanwijzingen.

Afstand is immers altijd een verhouding tussen twee voorwerpen en kan worden geëvalueerd volgens de ruimte waarin men zich bevindt. Deze vaardigheid wordt gebruikt bij het autorijden, het berekenen van de tijd van een reis of bij het sporten. Wij zijn dus in staat een afstand tussen onszelf en een tweede voorwerp of tussen twee externe voorwerpen te evalueren.

senioren alzheimer

Annelies op de ski

 

In dit spel moet je het personage terugbrengen naar zijn schat.

Het personage beweegt totdat hij een obstakel tegenkomt, dus je moet de afstanden inschatten om te zien welk obstakel hij tegenkomt en dus waar hij zal stoppen.

4. Oriëntatie in de ruimte

 

Als we weten hoe we ons moeten oriënteren, kunnen we ons door de omgeving bewegen.

De oriëntatie is gebaseerd op de klassieke richtingen: links, rechts, omhoog, omlaag. Als we bewegen, wordt ons lichaam het centrum, en stellen we ons de bewegingen voor in relatie tot ons (ik ging naar links en dan naar rechts).

annelies senioren

Sneeuwbaleffect

 

In dit spel moet de persoon op een pijl klikken om een sneeuwbaleffect te veroorzaken dat alle pijlen moet bereiken.

Elke pijl heeft een andere richting, dus je moet je de beweging van de sneeuwbal voorstellen en zorgen dat hij van richting verandert telkens hij een pijl raakt.

Visueel-ruimtelijke aanwijzingen bestaan dus uit verschillende cognitieve functies: creatie van mentale beelden, ruimtelijke analyses, visuele exploratie…. Al deze functies kunnen worden ondergebracht in de categorie waarneming. Als u uw waarneming wilt verbeteren, kunt u het trainingsprogramma van onze coach Annelies volgen.

Ontdek de ANNELIES-toepassing

 

 

Annelies is een geheugenspelprogramma voor Nederlanders. Er zijn meer dan 20 spellen beschikbaar, zodat u aangepaste activiteiten kunt voorbereiden. U bespaart tijd, terwijl u uw bewoners nieuwe technologieën introduceert. Deze spellen kunnen in groepen of individueel worden gebruikt.

 

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

DOWNLOAD EN TEST DE GRATIS ANNELIES MEMORY GAME-APP

CONTACT

contact@dynseo.com

footer-dynseo-family-educational-games-for-kids-6-and-up-autism-learning-apps-for-children-and-toddler-on-tablets-ios-ipad-playstore-android-mobile-games