Cognitieve revalidatie voor mensen met multiple sclerose

Rate this post

Dynseo biedt u

MS (MULTIPELLE SCLEROSE) met DE ROLLENDE KOGEL, EDITH en JOE

JOE ET EDITH

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Het wordt gekenmerkt door inflammatoire en demyeliniserende laesies die een breed scala aan neurologische symptomen kunnen veroorzaken, zoals vermoeidheid, spierzwakte, visuele en evenwichtsstoornissen, evenals coördinatie- en spraakmoeilijkheden.

MS treft wereldwijd ongeveer 2,5 miljoen mensen, met een hogere prevalentie bij vrouwen. Hoewel de exacte oorzaak onbekend is, kunnen genetische, omgevings- en immunologische factoren bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte. Helaas is er momenteel geen remedie voor MS, maar behandelingen kunnen helpen de progressie van de ziekte te vertragen en de symptomen te verlichten.

Motorische stoornissen

Vermoeidheid

Spierzwakte

Evenwichtsproblemen

resistence au vent_bille qui roule

De rollende bal

Geheugenstoornissen

Gebeurtenissen vergeten

Namen van mensen vergeten

une_carte_une_date

Joe et Edith

Aandachtsstoornissen

Moeite met concentreren

Moeite om van de ene taak naar de andere te gaan

invasion des taupes

Joe et Edith

Taalstoornissen

Moeite met het vinden van het juiste woord

Onvloeiend taalgebruik

remue méninges

Joe et Edith

DE APPLICATIES VAN DYNSEO VOOR MULTIPELLE SCLEROSE

De Rollende Kogel biedt een gevarieerd assortiment van 8 slim ontworpen spellen om de fijne motoriek te verbeteren.

tableaux resumé_parkinson_billequiroule_edith_joe

Edith (gemakkelijkere versie) en Joe (moeilijkere versie) bieden een verscheidenheid van meer dan 30 geheugenspellen, speciaal ontworpen om op een leuke manier alle cognitieve functies te stimuleren.

IN DEZE GIDS

01.

Motorische vaardigheden met La bille qui roule

Ontdek spellen die zijn aangepast voor motorische stoornissen die worden veroorzaakt door multiple sclerose, waarbij de nadruk ligt op coördinatie en fijne motorische vaardigheden die hand- en armbewegingen stimuleren.

03.

Aandachtspelletjes met Joe en Edith

Ontdek spellen die concentratie en aandacht bevorderen bij mensen met multiple sclerose, zoals spellen om voorwerpen te vinden en puzzelspellen om de concentratie te verbeteren.

02.

Geheugenspelletjes met Joe en Edith

Verken spellen die zijn ontworpen om het geheugen te stimuleren bij mensen met multiple sclerose, speciaal ontworpen voor hersentraining en het vasthouden van informatie.

04.

Taalspelletjes met Joe en Edith

Ontdek taalspelletjes om de taalproblemen die gepaard gaan met multiple sclerose te helpen overwinnen.

Ik wil de volledige gids ontvangen om mensen te ondersteunen die leven met multiple sclerose

met DE ROLLENDE BAL, JOE EN EDITH

alzheimer annelies
Accompagner les personnes vivant avec la sclérose en plaques

01.

DE MOTORIEK SPELLETJES MET DE ROLLENDE BAL

Ontdek spellen die geschikt zijn voor motorische stoornissen bij multiple sclerose.

résistance au vent

Windbestendigheid

suivi de cercle

Cirkel volgen

jeu suivi de la ligne

Lijnbewaking

 

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Ze wordt gekenmerkt door ontstekings- en demyeliniserende laesies die een hele reeks neurologische symptomen kunnen veroorzaken, zoals vermoeidheid, spierzwakte, gezichts- en evenwichtsproblemen, coördinatieproblemen en spraakproblemen. Wereldwijd lijden ongeveer 2,5 miljoen mensen aan MS, vooral vrouwen. Hoewel de precieze oorzaak onbekend is, kunnen genetische, omgevings- en immunologische factoren bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte. Helaas bestaat er op dit moment geen genezing voor MS, maar behandelingen kunnen helpen de progressie van de ziekte te vertragen en de symptomen te verlichten.

Motorische aandoeningen worden vaak veroorzaakt door laesies in de witte stof van de hersenen en het ruggenmerg, waardoor de overdracht van zenuwsignalen die verantwoordelijk zijn voor spiercontrole wordt verstoord. Symptomen kunnen per persoon verschillen, maar omvatten vaak spierzwakte, stijfheid, beven en spierkrampen. MS-patiënten kunnen ook problemen ondervinden met coördinatie en evenwicht, wat kan leiden tot problemen met lopen en het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse taken. Deze motorische stoornissen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van patiënten. Ze beïnvloeden hun mobiliteit en onafhankelijkheid en vereisen vaak management- en revalidatiestrategieën om de symptomen te verlichten en de motorische functie te verbeteren.

De rollende bal is een applicatie om de fijne motoriek te verbeteren. Door de kantelfunctie van de tablet te gebruiken om de bal over het scherm te verplaatsen en een reeks gevarieerde oefeningen uit te voeren, activeer je niet alleen de fijne motoriek, maar ook de hand-oogcoördinatie en het spierspanning-beheer.

Deze speelse en interactieve benadering biedt een boeiende manier om deze essentiële vaardigheden te verbeteren. In de context van multiple sclerose, waar bewegingsbeheer en coördinatie vaak worden beïnvloed, kan regelmatig werken aan de fijne motoriek aanzienlijk bijdragen aan het behoud van fysieke functionaliteit en de kwaliteit van leven verbeteren.

resistence au vent_fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-aidants-seniors-dynseo-fonction-cognitive-cérébral

Windbestendigheid

Houd de bal in het midden van het scherm terwijl je op de wind let.

Met dit spel kun je de bewegingscontrole op verschillende manieren stimuleren.

De wind kan van links of rechts komen: de persoon moet de kanteling van de tablet aanpassen aan de richting van de wind, aangegeven door de witte lijnen. De wind komt willekeurig, wat een voortdurende aanpassing van de beweging vereist.

resistence au vent_fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-aidants-seniors-dynseo-fonction-cognitive-cérébral

Bovendien is de wind niet constant, dus de persoon moet het onderscheid maken tussen de rustpositie (stabiliteit behouden) en de activeringspositie (spiertonus aanpassen om weerstand te bieden tegen de wind).

Cirkel volgen

Houd de bal in het midden van de bewegende cirkel.

Als de persoon onvrijwillige bewegingen maakt, zal dit ervoor zorgen dat de bal uit de cirkel komt. Hij of zij moet dus leren deze bewegingen onder controle te houden en strategieën vinden om snel weer in balans te komen. Deze stimulatie is ook effectief als de persoon last heeft van trillingen.

Bovendien verandert de richting van de cirkel op willekeurige momenten, waardoor ook de aandacht en reflexen worden gestimuleerd.

Suivi de cercle-fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-aidants-seniors-dynseo-fonction-cognitive-cérébral

Lijnbewaking

Volg de lijn met de bal.

In dit spel kunt u rechte lijnen selecteren (van links naar rechts en omgekeerd, van boven naar beneden en omgekeerd, of diagonaal) of een gemengd parcours waarbij alle richtingen worden gebruikt.

Dankzij dit spel stimuleert u het visuele waarnemingsvermogen, omdat de persoon het hele verloop van de lijn en de positie van de bal moet volgen.

suivi de la ligne-fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-aidants-seniors-dynseo-fonction-cognitive-cérébral

U stimuleert ook de bewegingscontrole en de regulatie van de spiertonus, aangezien de bal niet alleen het einddoel moet bereiken, maar ook precies het uitgestippelde parcours moet volgen. Aanpassing van de beweging is dus essentieel. De aanpassing is niet alleen in de richting maar ook in de snelheid waarmee de bal wordt bewogen. In rechte segmenten kan de persoon de tablet meer kantelen en dus een grotere snelheid geven, maar wanneer de richting verandert, moet hij de snelheid verminderen om de beweging beter te kunnen beheersen.

02.

SPELLEN VOOR HET GEHEUGEN MET EDITH EN JOE

Verken spellen die zijn ontworpen om het geheugen te stimuleren bij mensen met multiple sclerose.

parking encombré

Verrekijker

Cognitieve problemen komen ook vaak voor bij mensen met multiple sclerose (MS). Deze problemen kunnen invloed hebben op geheugen, aandacht, concentratie, informatieverwerking, probleemoplossing, planning en organisatie. Mensen met MS kunnen ook problemen ondervinden met spraak, taal en executieve functies. Deze beperkingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven van patiënten, waaronder hun vermogen om te werken, met anderen om te gaan en hun onafhankelijkheid te behouden. Cognitieve stoornissen kunnen moeilijk te diagnosticeren en te behandelen zijn, maar interventies zoals cognitieve revalidatie, gedragstherapieën en medicatie kunnen nuttig zijn om patiënten te helpen met deze problemen om te gaan. Het is belangrijk dat MS-patiënten regelmatig worden beoordeeld op cognitieve stoornissen om vroegtijdig ingrijpen en effectieve behandeling van deze symptomen mogelijk te maken.

Joe Icone shop fond violet

Joe, uw hersencoach

Een meer uitdagende versie om cognitieve functies dynamisch te verbeteren

JUDITH

Edith, uw geheugencoach

Een eenvoudigere versie om op eigen tempo te trainen zonder gevoel van falen

Het geheugen

Geheugenstoornissen zijn een van de meest voorkomende cognitieve problemen bij mensen met multiple sclerose (MS). MS-patiënten kunnen moeite hebben met het herinneren van recente gebeurtenissen of belangrijke informatie vergeten, zoals namen van mensen, data en belangrijke details van gesprekken. Deze geheugenproblemen kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven van patiënten, vooral als het gaat om het beheren van complexe taken of het plannen van activiteiten. Behandelingen voor geheugenproblemen bij MS kunnen bestaan uit geheugenoefeningen, geheugenstrategieën en technieken voor informatiebeheer om patiënten te helpen belangrijke informatie beter te organiseren en te onthouden.

tableaux resumé_articles memoire cognitive edith

Verrekijkers

Vind de paren van afbeeldingen.

Door identieke afbeeldingen te matchen, moeten de spelers zich de locatie van elk paar herinneren, wat het kortetermijngeheugen en het visuele geheugen aanspreekt.

jumelles (3)

03.

DE SPELLEN VOOR DE AANDACHT MET EDITH EN JOE

Ontdek spellen die zijn ontworpen om de aandacht te stimuleren bij mensen met multiple sclerose.

parking encombré

Verrekijker

Attentie

Aandachtsproblemen komen ook vaak voor bij mensen met multiple sclerose (MS). MS-patiënten kunnen moeite hebben zich op een taak te concentreren of hun aandacht langere tijd bij een taak te houden. Deze problemen kunnen bijzonder lastig zijn bij het uitvoeren van complexe taken of het verwerken van belangrijke informatie. Patiënten kunnen ook moeite hebben om snel van de ene taak naar de andere te gaan, gesprekken te volgen of complexe instructies op te volgen. Behandelingen voor aandachtsstoornissen bij MS kunnen bestaan uit strategieën voor aandachtsmanagement, concentratieoefeningen en technieken voor gedragsverandering om patiënten te helpen beter om te gaan met cognitieve symptomen. Bovendien kunnen sommige medicijnen nuttig zijn om de concentratie en aandacht van MS-patiënten te verbeteren.

Sudoku

Voltooi het Sudoku-rooster.

Sudoku is een spel van cruciaal belang voor cognitieve stimulatie. Het vereist intense concentratie en aandacht, omdat spelers tegelijkertijd met meerdere elementen moeten jongleren. Het oplossen van een Sudoku-rooster vereist het vermogen om de huidige configuraties te analyseren, de implicaties van elke beslissing te anticiperen en een overzicht te behouden van de voortgang van het spel.

Sudoku

De taal

Taalproblemen zijn een veel voorkomend symptoom bij mensen met multiple sclerose (MS). MS-patiënten kunnen moeite hebben om de juiste woorden te vinden, vloeiend en samenhangend taalgebruik te produceren, spraak te begrijpen of een gesprek te volgen. Deze stoornissen kunnen hinderlijk zijn in sociale en professionele interacties, en kunnen de levenskwaliteit van patiënten aantasten. Behandelingen voor taalstoornissen bij MS kunnen bestaan uit taaltherapieën en oefeningen om patiënten te helpen hun begrip en verbale expressie te verbeteren. In sommige gevallen kunnen ook medicijnen worden gebruikt om de spraakverschijnselen te verbeteren.

 

Cognitieve revalidatie

 

Cognitieve revalidatie is een belangrijke interventie voor mensen met multiple sclerose (MS) die last hebben van cognitieve problemen zoals geheugen-, aandachts- en taalproblemen. Deze therapie is bedoeld om patiënten te helpen hun cognitieve vaardigheden te verbeteren door middel van stimulatie- en versterkingsoefeningen. Therapeuten kunnen met patiënten werken aan compenserende strategieën die hen helpen hun cognitieve tekorten te beheersen en hun levenskwaliteit te verbeteren. Cognitieve revalidatieoefeningen kunnen ook technieken omvatten om het geheugen, de concentratie en de planning te verbeteren. Deze therapie kan patiënten helpen hun onafhankelijkheid en levenskwaliteit te behouden ondanks de cognitieve stoornissen die met MS gepaard gaan. MS-patiënten zouden met hun arts de mogelijkheid van cognitieve revalidatie voor hun cognitieve problemen moeten bespreken. De resultaten van cognitieve revalidatie kunnen van patiënt tot patiënt verschillen, maar studies hebben significante verbeteringen in de cognitieve functie bij MS-patiënten aangetoond.

De behandeling van patiënten met multiple sclerose (MS) vereist vaak een team van gekwalificeerde gezondheidswerkers om de verschillende aspecten van de ziekte te behandelen. Neurologen zijn vaak de belangrijkste gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de behandeling van MS, maar zij kunnen samenwerken met andere gezondheidswerkers, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ergotherapeuten kunnen patiënten helpen hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren te verbeteren, terwijl fysiotherapeuten spierkracht, evenwicht en coördinatie kunnen helpen verbeteren. Spraak- en taaltherapeuten kunnen patiënten helpen hun taal en communicatie te verbeteren, en psychologen kunnen helpen met de emotionele aspecten van de ziekte. Door samen te werken kunnen deze gezondheidswerkers MS-patiënten helpen hun levenskwaliteit te verbeteren en hun symptomen effectief te beheersen. MS-patiënten moeten overwegen samen te werken met een team van zorgverleners om ervoor te zorgen dat zij de juiste zorg voor hun ziekte krijgen.

clint-scarlett-dynseo-spelletjes-voor-ouderen-brein-spelletjes-activiteiten-voor-senioren-cognitieve-spelletjes-activiteiten-senioren-ouderen-tablet-activiteiten-dementie-stimulatie-training-volwassenen-alz-alzheimer

De voordelen van cognitieve revalidatie

 

Cognitieve revalidatie kan veel voordelen bieden voor mensen met multiple sclerose (MS) die last hebben van cognitieve problemen. De therapie kan patiënten helpen hun geheugen, aandacht en taal te verbeteren, wat hun levenskwaliteit en hun vermogen om zelfstandig te functioneren kan verbeteren. Cognitieve revalidatieoefeningen kunnen patiënten ook helpen compenserende strategieën te ontwikkelen om cognitieve tekorten te beheersen en hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren te verbeteren. Cognitieve revalidatie kan ook psychologische voordelen bieden door patiënten te helpen zelfvertrouwen op te bouwen en ziektegerelateerde stress te verminderen. Ten slotte kan cognitieve revalidatie patiënten helpen hun werk of beroep te behouden, wat cruciaal kan zijn voor hun financiële en psychologische welzijn. In het algemeen kan cognitieve revalidatie veel voordelen bieden aan MS-patiënten met cognitieve problemen en moet zij worden beschouwd als een effectieve behandeling voor deze symptomen.

Cognitieve revalidatietherapieën zijn een belangrijke aanpak geworden om MS-patiënten te helpen hun cognitief functioneren te behouden. Er zijn verschillende soorten cognitieve revalidatietherapieën voor multiple sclerose, waaronder cognitieve revalidatie op basis van oefeningen, bezigheidstherapie en cognitieve revalidatie met behulp van de computer. Cognitieve revalidatieprogramma’s zijn ontworpen om patiënten te helpen hun geheugen, aandacht, planning en probleemoplossing te verbeteren. De combinatie van deze verschillende therapieën kan zeer nuttig zijn om de levenskwaliteit van patiënten met multiple sclerose te verbeteren.

Op oefening gebaseerde cognitieve revalidatie

Op oefeningen gebaseerde cognitieve revalidatie is een therapeutische aanpak voor multiple sclerose waarbij cognitieve oefeningen worden gebruikt om de verminderde hersenfunctie te verbeteren. Deze therapie is erop gericht de hersenen te stimuleren door middel van specifieke oefeningen zoals geheugenspelletjes, puzzels en concentratieoefeningen. Deze oefeningen kunnen patiënten helpen hun kortetermijngeheugen, snelheid van informatieverwerking en concentratievermogen op een bepaalde taak te verbeteren. De oefensessies worden afgestemd op de individuele behoeften van elke patiënt, waardoor de voordelen van de therapie worden gemaximaliseerd. Uit de studieresultaten blijkt dat cognitieve revalidatie op basis van lichaamsbeweging MS-patiënten kan helpen hun cognitie en levenskwaliteit te verbeteren. Bovendien is deze aanpak niet-invasief, waardoor hij bijzonder aantrekkelijk is voor patiënten die farmacologische behandelingen willen vermijden.

geheugenspelletjes voor volwassenen - multiple sclerose

Ergotherapie

Ergotherapie is een therapeutische benadering van multiple sclerose die erop gericht is patiënten te helpen hun onafhankelijkheid en autonomie in hun dagelijkse activiteiten te behouden. Deze therapie is gebaseerd op het gebruik van zinvolle activiteiten om patiënten te helpen hun cognitieve, fysieke en emotionele vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. De activiteiten kunnen bestaan uit het beheren van huishoudelijke taken, het plannen van maaltijden, het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en het zorgen voor zichzelf. Ergotherapie is bedoeld om patiënten te helpen de cognitieve en fysieke uitdagingen van multiple sclerose te overwinnen, zoals vermoeidheid, spierzwakte en geheugenproblemen. Studieresultaten tonen aan dat ergotherapie patiënten kan helpen hun levenskwaliteit, fysiek functioneren en vermogen om zinvolle activiteiten te ondernemen te verbeteren. Bovendien kan deze therapeutische aanpak patiënten helpen hun onafhankelijkheid en autonomie te behouden, wat belangrijke psychologische voordelen kan hebben.

 

Computerondersteunde cognitieve revalidatie

Multiple sclerose is een chronische neurologische ziekte die de cognitie, het geheugen en de aandacht kan aantasten. Computerondersteunde cognitieve revalidatietherapieën zijn een populaire behandelingsoptie geworden voor mensen met multiple sclerose. Deze interactieve computerprogramma’s kunnen helpen de cognitieve functies te verbeteren, met name het geheugen en de concentratie, door middel van gepersonaliseerde oefeningen en mentale stimuleringstaken. Patiënten kunnen in hun eigen tempo werken, real-time feedback krijgen en hun vorderingen in de loop van de tijd volgen. Computerondersteunde cognitieve revalidatie is een niet-invasieve en effectieve methode om de levenskwaliteit van mensen met multiple sclerose te verbeteren.

 

De voordelen van technologie voor mensen met multiple sclerose

 

Het gebruik van technologie bij de behandeling van multiple sclerose kan patiënten veel voordelen bieden. Ten eerste kunnen patiënten dankzij telegeneesmiddelen gemakkelijk met hun zorgteam communiceren, zelfs op afstand. Dit kan het aantal ritten naar de dokter verminderen en de toegang tot zorg vergemakkelijken voor patiënten die ver weg wonen van gespecialiseerde gezondheidscentra. Bovendien kan computerondersteunde cognitieve revalidatie patiënten helpen hun cognitieve functies en levenskwaliteit te verbeteren. Toepassingen voor het volgen van symptomen kunnen patiënten ook helpen de voortgang van hun ziekte te volgen en eventuele veranderingen snel aan hun arts te melden. Ten slotte kunnen ondersteunende technologieën, zoals mobiliteitshulpmiddelen of stemhulpmiddelen, patiënten helpen onafhankelijk te blijven en dagelijkse taken gemakkelijker uit te voeren. In het algemeen kan het gebruik van technologie bij de behandeling van multiple sclerose de levenskwaliteit van patiënten verbeteren en hun toegang tot de gezondheidszorg vergemakkelijken.

Hersentrainingsprogramma’s

 

Er zijn veel manieren om het geheugen en cognitieve functies te trainen.

Het JOE hersentrainingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor volwassenen om de hersenen gezond te houden met leuke en uitdagende hersenoefeningen. Het heeft meer dan 30 cognitieve spellen en is gericht op geheugen, concentratie, taal en planning. Je kunt de Joe app gebruiken met je zorgverlener of zelfstandig tussen de sessies door.

jeux pour seniors jeux pour apprendre

VOLG EEN TRAININGSPROGRAMMA

VOOR 4 WEKEN

programme-attention-joe-coach-boite-a-outils-tablette-jeu-cerebral-memoire-seniors-cerveau
AANDACHTSPROGRAMMA

Gedurende 4 weken, volg ons programma om de aandacht te trainen door onze speciaal geselecteerde spellen te spelen gedurende 15 minuten per dag.

programme-memoire-joe-coach-boite-a-outils-tablette-jeu-cerebral-memoire-seniors-cerveau
GEHEUGENPROGRAMMA

Gedurende 4 weken, volg ons programma om het geheugen te trainen door onze speciaal geselecteerde spellen te spelen gedurende 15 minuten per dag.

TAALPROGRAMMA

Gedurende 4 weken, volg ons programma om taalvaardigheid te trainen door onze speciaal geselecteerde spellen te spelen gedurende 15 minuten per dag.

PLANNINGS PROGRAMMA

Gedurende 4 weken, volg ons programma om planning te trainen door onze speciaal geselecteerde spellen te spelen gedurende 15 minuten per dag.

PROGRAMMA WAARNEMING

Gedurende 4 weken volgt u ons programma om waarneming te trainen door onze speciaal geselecteerde spellen te spelen gedurende 15 minuten per dag.

Ontdek de JOE-toepassing, uw breincoach

joe entrainement cerebral apres un avc

Ontdek de toepassing La bille qui roule om je motorische vaardigheden te verbeteren

la bille qui roule

Andere artikelen die je misschien interesseren: