Rate this post

Naarmate we ouder worden, kan het vermogen van de hersenen om zich gebeurtenissen uit het verleden te herinneren geleidelijk afnemen. Dit leidt tot taal- en gedragsproblemen.
Spraaktherapie kan in dit stadium de degeneratie van de hersenen beperken en het vermogen verbeteren om zich gebeurtenissen, mensen, feiten uit het verleden te herinneren… Onze hersencoaches leggen in detail de voordelen van spraaktherapie bij de ziekte van Alzheimer en de beste voorgestelde oplossingen uit.

WAT IS LOGOPEDIE?

Het is niet altijd gemakkelijk te begrijpen wat logopedie is en wat het kan doen bij de ziekte van Alzheimer. Als therapeutische discipline is logopedie gericht op de behandeling van gedrags- en schrijftaalstoornissen. Oorspronkelijk komt het woord van de combinatie van twee woorden “ortho” en “phonics”, die respectievelijk “recht” en “stem” betekenen.

Spraak- en taaltherapie houdt zich bezig met mondelinge en schriftelijke taalstoornissen, evenals met gehoor- en slikstoornissen. De logopedist voert een reeks tests uit om de belangrijkste oorzaken van de stoornis vast te stellen. Vervolgens biedt hij oplossingen op maat, zodat de patiënt de verloren vaardigheden gemakkelijk kan herwinnen.

Als oplossing kan de logopedist verschillende activiteiten voorstellen die tijdens de sessie of thuis zelfstandig kunnen worden gedaan. Tegenwoordig maken logopedisten steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen zoals Edith en E-memories.

LOGOPEDIE & ALZHEIMER: DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Spraak- en taaltherapie is een betrouwbare manier om mensen met de ziekte van Alzheimer te helpen omgaan met hun taalproblemen en hen de hulp te bieden die ze nodig hebben. Het is een preventieve actie die, in plaats van al het geheugenverlies abrupt te herstellen, langzaam werkt om te compenseren.

Edith, onze hersencoach, legt logopedie uit als een set taalstokjes waarop de patiënt kan steunen en weer kan leren communiceren met de mensen om hem heen. De voordelen van deze praktijk zijn gericht op het zo vroeg mogelijk vertragen van de progressie van taalachteruitgang. In het beste geval krijgt de patiënt zijn herinneringen en het gemak van spreken weer terug, in het slechtste geval wordt de regressie vertraagd. In ieder geval kan logopedie alleen nuttig zijn voor mensen die lijden aan neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer.

De ziekte van Alzheimer is complex en tast verschillende cognitieve functies aan. Daarom is het belangrijk om mensen met Alzheimer op een holistische manier te kunnen ondersteunen. Voor een gerichte follow-up moet elke beroepsbeoefenaar zijn werk coördineren volgens de te verbeteren vaardigheden. De logopedist is de meest geschikte persoon om te werken aan en het verbeteren van alle vaardigheden met betrekking tot geschreven of mondelinge taal.

BEHANDELING VAN SCHRIFTELIJKE TAALPROBLEMEN

Terwijl het vrij moeilijk is om bij een Alzheimerpatiënt stoornissen in de geschreven taal vast te stellen, is dat bij de mondelinge taal min of meer het geval. Mondelinge problemen zijn immers veel gemakkelijker op te sporen dan schriftelijke. Terwijl hij met de patiënt praat, voert de logopedist onmiddellijk analyses uit om te proberen de mondproblemen van zijn patiënten snel te begrijpen. Stotteren, lispelen en verkeerde uitspraken, de oplossingen die logopedie biedt, maken de articulatie van woorden vloeiender en begrijpelijker.

Syllabus

In dit spel moet de persoon woorden maken van de lettergrepen.

Met dit spel kun je metafonologische vaardigheden en woordanalyse stimuleren.

De persoon moet mentale beelden creëren om te proberen woorden te combineren en het semantisch geheugen gebruiken om bestaande woorden te vinden.

BEHANDELING VAN MONDELINGE TAALPROBLEMEN

Terwijl het vrij moeilijk is om bij een Alzheimerpatiënt stoornissen in de geschreven taal vast te stellen, is dat bij de mondelinge taal min of meer het geval. Mondelinge problemen zijn immers veel gemakkelijker op te sporen dan schriftelijke. Terwijl hij met de patiënt praat, voert de logopedist onmiddellijk analyses uit om te proberen de mondproblemen van zijn patiënten snel te begrijpen. Stotteren, lispelen en verkeerde uitspraken, de oplossingen die logopedie biedt, maken de articulatie van woorden vloeiender en begrijpelijker.
De stoornissen kunnen zich ook uiten door een slechte zinsbouw, waardoor het moeilijk is om spraak te begrijpen.

Eén tekst per dag

In dit spel moet de persoon elke dag een nieuwe tekst lezen.

Door dit spel kan de persoon het leesritme en de uitspraak van woorden verbeteren. Na het lezen kunt u met de persoon praten om hem te helpen zijn zinnen te structureren en ook het ritme van zijn spraak te verbeteren.

BEHANDELING VAN GEHOOR- EN SLIKPROBLEMEN

De logopedist helpt bij de behandeling van gehoor- en slikstoornissen waar Alzheimerpatiënten vaak mee te maken hebben. Deze neurodegeneratieve ziekte kan namelijk het vermogen van een persoon om gesproken taal te horen en te begrijpen in het algemeen veranderen. In dit opzicht is deze behandelmethode vooral nuttig om de communicatievaardigheden te verbeteren.

In sommige gevallen kan Alzheimer ervoor zorgen dat patiënten moeite hebben met slikken door problemen met hun spieren. Op dat moment stelt de logopedist compensatiestrategieën voor om het slikken te beperken en de gezondheid te verbeteren.

Muzikaal oor

In dit spel moet de persoon luisteren naar geluiden of muziek en deze herkennen.

Met dit spel kun je de auditieve discriminatie, die door de ziekte van Alzheimer is verzwakt, stimuleren. Door deze cognitieve functie te verbeteren, wordt woordherkenning gemakkelijker. Bovendien moet de persoon na het herkennen van de klank het overeenkomstige woord vinden tussen de antwoorden. Hij werkt dus ook aan zijn woordenschat en de betekenis van woorden.

HOE EEN SESSIE MET EEN LOGOPEDIST WERKT

Zodra de resultaten van medisch onderzoek uitwijzen dat iemand de ziekte van Alzheimer heeft, worden revalidatiesessies met een logopedist al snel essentieel. Het doel van deze sessies is het taal- en communicatieniveau van de patiënt in kwestie of de andere mensen in zijn omgeving op peil te houden.

Logopedie mobiliseert de cognitieve capaciteiten van het kind en helpt bij het identificeren van punten die het moeilijk vindt om te onthouden, en stelt vervolgens duurzame oplossingen voor. Eerst ontvangt de logopedist de patiënt en zijn familie. Het doel van deze bijeenkomst is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de communicatiegewoonten van de persoon voordat de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer zich voordoen. Vervolgens beoordeelt hij de cognitieve functies van de patiënt aan de hand van verschillende tests. Deze tests kunnen vaststellen of hij zich dingen uit het verleden of uit recente tijden kan herinneren, of hij zijn blik kan vasthouden of niet, of hij de spraak van anderen kan respecteren, of hij een gesprek kan beginnen of voortzetten, enz.

Na afloop van de sessie stelt de logopedist dan een therapeutisch project voor dat beantwoordt aan de reële actuele behoeften van de patiënt om zijn schriftelijke en mondelinge taalstoornissen op korte, middellange en lange termijn te behandelen. Het project richt zich op het geven van advies over alledaagse handelingen en technieken om het geheugen op peil te houden.

Edith, onze hersencoach, zegt dat behandeling door een logopedistbij Alzheimerpatiënten volledig wordt vergoed door de sociale zekerheid.

Tijdens de sessies stelt de logopedist activiteiten voor om de meer kwetsbare cognitieve functies te stimuleren en stelt hij strategieën voor om moeilijkheden te overwinnen. De sessie is heel belangrijk om de persoon met Alzheimer oplossingen te bieden voor zijn moeilijkheden. Maar het is belangrijk dat de persoon thuis regelmatig blijft oefenen om de geleerde strategieën beter te verwerken.
Om thuis te oefenen kan de persoon met Alzheimer toepassingen gebruiken die door logopedisten worden aanbevolen, zoals Edith en E-souvenir.

ANNELIES, AANGEPASTE GEHEUGENSPELLETJES OP EEN TABLET

Edith biedt een uitstekend alternatief voor mensen met de ziekte van Alzheimer door een aanbod van programma’s die geschikt zijn voor senioren. Het programma is afgestemd op de behoeften van patiënten met geheugenproblemen. Ongeacht het stadium van de ziekte biedt Edith progressieve ondersteuning op drie niveaus: gemakkelijk, gemiddeld en moeilijk.

Edith wordt momenteel gebruikt in vele EHPAD’s in Frankrijk, in bejaardencentra en zelfs thuis. De geheugenspelletjes zijn toegankelijk voor het grote publiek, en er staan er al meer dan dertig op het platform, die kunnen worden aangepast aan tablets: Quizzle, Lost Poem, ColorForm, Intruder Hunt, Sudoku, Grandma’s Kitchen.
Elk van deze spellen heeft tot doel langzaam te werken aan het geheugen volgens vooraf bepaalde thema’s die interessant kunnen zijn voor Alzheimerpatiënten.

Bovendien maakt Edith het mogelijk de vooruitgang van de patiënt te volgen terwijl hij of zij de verschillende aangeboden spellen speelt. Zo kunnen ze niet alleen plezier beleven aan het beantwoorden van de verschillende vragen, maar ook hun cognitieve vaardigheden verder verbeteren.

De Overweldigende Kaarten

In dit spel moet de persoon de volgorde van de kaarten op het scherm onthouden. Elke kaart heeft een andere afbeelding.

Met dit spel kun je verschillende soorten geheugen stimuleren: onmiddellijk geheugen, visueel geheugen en ook semantisch geheugen. Logopedisten richten zich vooral op dit laatste type geheugen. Om het te laten werken kan de persoon gevraagd worden de plaatjes te benoemen en de volgorde van de woorden te onthouden in plaats van de plaatjes.

Andere artikelen die je misschien interesseren: