Wat is presbycusis?

Rate this post

Merkt u een licht gehoorverlies bij uw grootvader of grootmoeder? Spreken ze luider, vragen ze om herhaling van woorden of zinnen, nemen ze niet meer actief deel aan groepsdiscussies en reageren ze niet meer als u hen aanspreekt? Uw dierbare kan lijden aan presbycusis, een leeftijdsgebonden gehoorverlies.

Wat is presbycusis? Wat zijn de oorzaken en symptomen? Wat kan eraan gedaan worden? In dit artikel vindt u alle antwoorden op deze vragen.

De belangrijkste kenmerken van presbycusis

Dit is een vorm van bilaterale doofheid die vooral voorkomt bij mensen van vijftig jaar en ouder. Het uit zich in een progressief verlies van het gehoor. Het wordt beschouwd als een natuurlijk verschijnsel, omdat het verband houdt met de leeftijd. Het ontstaan van presbycusis is simpelweg te wijten aan het feit dat naarmate we ouder worden, ons gehoorvermogen vermoeid raakt en minder goed gaat presteren.

In de meeste gevallen is er sprake van slechthorendheid in de hoge frequenties , wat het verstaan bemoeilijkt. In het begin hebben mensen met presbycusis moeite met het horen van fricatieve en fluitende medeklinkers. Op den duur worden ook lage tonen aangetast en krijgen patiënten uiteindelijk last van oorsuizen.

 

Hoe manifesteert presbycusis zich?

Het is volledig mogelijk de symptomen te behandelen als ze zo vroeg mogelijk worden ontdekt. Er zij echter op gewezen dat deze aandoening zich niet bij iedereen op dezelfde wijze manifesteert. Des te meer reden om elk teken te onderzoeken. Inderdaad, sommige aanwijzingen zijn nooit verkeerd. Hier zijn enkele dingen die u kunt doen om presbycusis te herkennen.

Voor een betere geluidswaarneming zijn mensen met presbycusis geneigd het volume van televisie, radio en telefoon te verhogen. Dit volume zal toenemen naarmate de gehoorcellen worden aangetast.

 

  • Verhoogd volume in de stem

U zult ook merken dat mensen met presbycusis vaak zeer luid spreken. De reden is dat ze moeite hebben geprojecteerde geluiden waar te nemen. De sensorische deprivatie van lage en hoge tonen zal inderdaad een reflex ontwikkelen bij mensen met presbycusis, waardoor zij luider gaan spreken dan normaal.

 

  • Herhaling van woorden en zinnen

Als u met mensen met deze aandoening praat, verwacht dan dat zij uw woorden en zinnen vaak herhalen. De verklaring is eenvoudig: presbycusis leidt er vaak toe dat mensen wel horen, maar niet begrijpen door een gebrek aan zintuigen.

 

  • Verminderde deelname aan groepsdiscussies

Groepsdiscussies zijn vermoeiend voor de betrokkenen, omdat zij veel moeite moeten doen om te horen wat anderen zeggen. Zij zullen daarom geneigd zijn niet te reageren op groepsdiscussies en blijven duidelijk liever weg van alle rumoer.

 

  • Tinnitus

Mensen met perceptief gehoorverlies hebben vaak last van oorsuizen. Deze aandoening resulteert in een zoemend of rinkelend gevoel dat alleen wordt ervaren bij externe geluiden. Dit gevoel wordt versterkt door de geluiden in een bepaalde omgeving.

Hoe communiceer je met iemand met presbycusis?

Het is duidelijk dat communiceren met iemand met een gehoorbeperking iets ingewikkelder is.
Men moet toegeven dat deze aandoening niet alleen een last is voor de persoon zelf, maar ook voor zijn naasten.
Om hen niet te isoleren moeten passende communicatiemethoden worden toegepast.

Om te voorkomen dat u steeds uw zinnen herhaalt, moet u de reflex hebben om luid en duidelijk te spreken. Pas op! Hard spreken betekent niet schreeuwen. Deze actie kan de persoon met presbycusis beledigen en zijn hoorvermogen nadelig beïnvloeden.

Probeer ook niet te snel te spreken en leg uw ideeën uit in eenvoudige, duidelijke zinnen, zodat de persoon ze meteen kan begrijpen. Elimineer zoveel mogelijk alle geluidsoverlast die uw communicatie kan beïnvloeden (televisie, radio, kindergeschreeuw, enz.). Wees vriendelijk, geduldig en een goede luisteraar.

 

Hoe voorkom je presbycusis?

Als de gehoorcellen eenmaal verslechteren, is er geen manier om ze te herstellen. Dit fenomeen is onomkeerbaar.
Er zijn echter verschillende oplossingen mogelijk, afhankelijk van de toestand van uw gehoor. U moet ook weten dat het voorkomen van gehoorverlies heel goed mogelijk is met goede gewoonten.

  • Auditieve training

Auditieve training bestaat uit het leren luisteren naar en begrijpen van de geluiden om ons heen. Je kunt deze oefeningen alleen doen of met behulp van een mobiele applicatie.

Een andere oefening: neem deel aan groepsdiscussies en probeer zo goed mogelijk te reageren.

  • Een gezonde levensstijl

Doe aan sport om uw gehoor gezond te houden. Richt u vooral op sporten die rustgevend zijn, de bloedsomloop bevorderen en de cardiovasculaire gezondheid verbeteren, zoals yoga of meditatie. Vermijd ook het eten van voedsel dat te vet is en het niveau van de slechte cholesterol in het bloed verhoogt. Hetzelfde geldt voor alcohol, dat de achteruitgang van het gehoorvermogen versterkt.

Bepaalde voedingsmiddelen met vitamine B3 en B6 en antioxidanten zijn uw beste bondgenoten voor het behoud van een goed gehoor.

 

Wanneer een gehoortest?

Voordat uw gehoor verslechtert, moet u zo snel mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen. Hoewel het een aandoening is die met de leeftijd toeneemt, staat niets u in de weg om reflexen aan te nemen om het dragen van hoortoestellen geheel of gedeeltelijk te vermijden.

Idealiter gaat u elk jaar naar een KNO-arts of audicien voor een gehoortest. Deze tests worden gebruikt om de omvang van de situatie te meten en om te zien of er sprake is van gehoorverlies. Raadpleeg een arts zodra u een verandering in uw gehoor opmerkt. Hetzelfde geldt als u ototoxische geneesmiddelen hebt gebruikt, als u familieleden hebt met gehoorproblemen of als u de hele dag aan lawaai wordt blootgesteld.

 

Het dragen van een gehoorapparaat

Het hoortoestel is de ultieme oplossing om het gehoorvermogen van mensen met presbycusis te corrigeren. Met dit apparaat kunnen ze weer horen en geluiden verstaan. Hoe eerder het apparaat wordt gedragen, hoe effectiever het zal zijn. Om erachter te komen welk hoortoestel voor u het meest geschikt is, kunt u het beste een specialist raadplegen.

Je weet nu meer over presbycusis en hoortoestellen. Het is belangrijk te onthouden dat gehoorproblemen iedereen kunnen treffen, op elke leeftijd. Aarzel dus niet om een specialist in te schakelen.

Het verband tussen geheugen en gehoor

 

Het gebied van de hersenen dat bedoeld is om te horen is direct verbonden met de gebieden die bedoeld zijn om te onthouden. Mensen met gehoorproblemen hebben bijvoorbeeld een slechter geheugen dan anderen. Dit komt omdat de persoon niet in staat is te luisteren en te begrijpen wat er om hem of haar heen gebeurt en belangrijke informatie niet kan vasthouden.

Daarom is het belangrijk een gehoorprobleem vroegtijdig op te sporen om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Deze ingreep voorkomt het ontstaan van andere kwetsbare gebieden, zoals het geheugen.

Bovendien wordt dit probleem nog versterkt door de verminderde interactie met de buitenwereld en anderen. De persoon begint zich te isoleren, neemt niet langer deel aan discussies en deelt geen momenten meer met zijn geliefden. Hierdoor ontstaat een situatie waarin de persoon geen prikkels ontvangt. Als onze hersenen geen prikkels ontvangen, stoppen ze langzaam met lopen, doen ze minder moeite. Vanaf dat moment worden de cognitieve functies kwetsbaarder.

Interventie op gehoorproblemen is zeer belangrijk, maar ook andere cognitieve functies moeten worden getraind. Voortdurende geheugentraining houdt de hersenen wakker.

En om uw geheugen te verbeteren, kiest u uw revalidatieprogramma

EEN PROGRAMMA TER ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET ALZHEIMER

ANNELIES

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

Andere artikelen die je misschien interesseren: