hersen-auditieve gnosis cognitieve functies

 

AUDITIEVE GNOSIAS

Auditieve gnosie is het vermogen om gesproken taal waar te nemen en te begrijpen, het is een decoder die ons in staat stelt de persoon die tegen ons spreekt te begrijpen.

 

Wat zijn auditieve gnosias?

 

Auditieve gnosia is dus het vermogen om geluiden waar te nemen, uit te werken en er betekenis aan te geven. Dit geldt voor omgevingsgeluiden en voor taal.

De eerste functie van auditieve gnosia is het onderscheiden van deze twee geluiden. Daarna zijn onze hersenen in staat om dit geluid terug te vinden in hun herinneringen en er een betekenis aan te geven.

Onze hersenen kunnen ook een verschillend belang toekennen aan de geluiden die we horen. Als we bijvoorbeeld onze voornaam horen, zullen we meer aandacht besteden. Of als je thuis bent en je hoort de koffiepot fluiten, ga je naar de keuken.

Auditieve gnostische stoornissen

 

Auditieve agnosie daarentegen is een stoornis die een gebrek aan begrip van gesproken taal en omgevingsgeluiden veroorzaakt. De proefpersoon kan de geluiden die hij hoort niet decoderen, maar zijn oor is niet beschadigd.

Dit type stoornis wordt meestal veroorzaakt door een laesie in het letsel in de temporale kwab.

Afhankelijk van de symptomen worden drie soorten auditieve agnosie onderscheiden.

L’agnosie van geluiden is een onvermogen om geluiden in de omgeving te identificeren, steeds weer hetzelfde geluid horen of geluiden met elkaar verwarren. Geluidsagnosie heeft echter geen invloed op het spraakverstaan.

Verbale doofheid of verbale agnosie tast het vermogen aan om woorden te herkennen, maar geluiden in de omgeving kunnen perfect worden geïdentificeerd.

De fonagnosie kan het subject niet langer de stemmen van zijn of haar familieleden of bekende persoonlijkheden identificeren.

De proefpersoon kan ook problemen hebben met zijn of haar uitdrukking, en soms niet in staat zijn om zijn of haar eigen woorden te decoderen.

 

Oefeningen om de auditieve gnosis te trainen en te verbeteren

 

Het is mogelijk om je auditieve gnosis te trainen. Je kunt luisteren naar de geluiden om je heen en proberen er zoveel mogelijk te identificeren. Of je kunt luisteren naar iemand die op TV praat en in je handen klappen telkens als hij een bepaald woord zegt.

Als je met iemand kunt oefenen, neem dan voorwerpen mee die geluid maken als je ze schudt (sleutels, een doos pasta, een krant, enz.). Draai je om, de persoon met wie je bent zal een van de voorwerpen schudden, jij moet dan herkennen welk voorwerp geschud is.

 

Onze spellen om te werken aan auditieve gnosis

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN
  • Het muzikale oor
  • Colormind
  • Het verloren gedicht

De auditieve gnosias stellen ons dus in staat om alle geluidsstimuli, die van verschillende aard kunnen zijn, te herkennen. Geluiden zijn belangrijke informatie in de omgeving.

Dit zijn de verschillende soorten informatie die kunnen worden verkregen uit auditieve gnostieken:

 

1. Geluiden onthouden

 

De omgeving is vol geluiden en lawaai.

De auditieve gnosias stellen ons in staat deze geluiden te identificeren en te herkennen. Dit mechanisme is zeer belangrijk, omdat belangrijke informatie kan worden gevonden via geluiden. Als je bijvoorbeeld een auto hoort remmen, draai je je om om te zien of hij naast je staat.

2. Woorden onthouden

 

Auditieve gnosias stellen ons in staat de woorden die we horen te herkennen en er betekenis aan te geven.

De eerste stap is het herkennen dat een geluid eigenlijk een woord is, zodat er een filter ontstaat tussen omgevingsgeluid en taal. Dan moeten we het woord herkennen en opzoeken in onze woordenschat om er een betekenis aan te geven.

We luisteren altijd naar wat er om ons heen gebeurt, en bepaalde woorden trekken onze aandacht. Bijvoorbeeld als iemand je naam noemt, of als we horen over een film die we ook willen zien.

 

3. Mondeling taalbegrip

 

Taal is een complex iets.

Verschillende woorden worden samengevoegd tot zinnen, maar afhankelijk van de gebruikte woorden en de context kan de betekenis van de zin veranderen. De auditieve gnosias stellen ons in staat gesproken taal in verschillende vormen te begrijpen.

4. Onmiddellijke memorisatie van geluidsinformatie

 

Onze hersenen kunnen bepaalde geluidsinformatie opslaan om een taak te volbrengen.

senioren annelies

Colormind

 

In dit spel moet je de voorgestelde volgorde onthouden.

Op het scherm verschijnen gekleurde voorwerpen, waarbij elke kleur gepaard gaat met een ander geluid.

Je kunt dus proberen op het geluid te letten en de volgorde van de geluiden te onthouden in plaats van de kleuren.

Auditieve gnosias zijn een van de cognitieve functies die nodig zijn om informatie te verzamelen, te interageren met de omgeving en met anderen.

Uw coach Annelies biedt u trainingsprogramma’s aan om alle cognitieve functies te verbeteren.

Ontdek de ANNELIES-toepassing

 

 

Annelies is een geheugenspelprogramma voor Nederlanders. Er zijn meer dan 20 spellen beschikbaar, zodat u aangepaste activiteiten kunt voorbereiden. U bespaart tijd, terwijl u uw bewoners nieuwe technologieën introduceert. Deze spellen kunnen in groepen of individueel worden gebruikt.

 

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

DOWNLOAD EN TEST DE GRATIS ANNELIES MEMORY GAME-APP

CONTACT

contact@dynseo.com

footer-dynseo-family-educational-games-for-kids-6-and-up-autism-learning-apps-for-children-and-toddler-on-tablets-ios-ipad-playstore-android-mobile-games