hersengeheugen autobiografische cognitieve functies

AUTOBIOGRAFISCH GEHEUGEN

Het autobiografische geheugen bestaat uit episodisch geheugen (gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden), maar ook van semantisch geheugendie betrekking heeft op algemene kennis over het eigen leven (namen van klasgenoten, favoriete kleur of voedsel, enz.)

Het autobiografische geheugen omvat dus zowel algemene kennis over iemands verleden – iemands karaktereigenschappen, voorkeuren, de namen van mensen uit zijn omgeving – maar ook adressen, die deel uitmaken van de semantische component, als specifieke, gedateerde en gelokaliseerde gebeurtenissen, die deel uitmaken van de episodische component en geassocieerd zijn met een reeks perceptuele en zintuiglijke details (beelden, emoties, geuren, gewaarwordingen, percepties, enz.).

 

Wat is autobiografisch geheugen?

 

Een autobiografische herinnering is geen getrouwe weergave van een gebeurtenis. Het gaat om een proces van dynamische reconstructie van drie soorten kennis, hiërarchisch georganiseerd van de meest algemene tot de meest specifieke. Deze niveaus vormen het autobiografische geheugen.

Enerzijds bevatten de levensperioden, gemeten in jaren of decennia, algemene informatie over plaatsen, actoren, doelstellingen en plannen die specifiek zijn voor elke periode. Zo wordt de middelbare schoolperiode gekenmerkt door een algemene thematische inhoud (generieke beelden van leraren, klaslokalen) en door een afgebakende duur (door een duidelijk begin en einde).

Algemene gebeurtenissen daarentegen worden gemeten in dagen, weken of maanden, en hebben betrekking op meer specifieke episodes die zich kunnen herhalen (bv. weekends bij mijn grootmoeder) of eenmalig zijn en meer dan één dag duren (bv. mijn weekend in Italië).

Ten slotte komen de details van specifieke gebeurtenissen, gemeten in seconden, minuten of uren, overeen met het fenomenologische register (zoals waargenomen) van herinneringen. Het zijn beelden, gevoelens, geuren…

 

Stoornissen van autobiografisch geheugen

 

Autobiografische geheugenstoornissen kunnen van verschillende aard zijn. Er kunnen problemen zijn met het opslaan van nieuwe herinneringen, zodat de persoon zich het leven voor de ziekte herinnert, maar zich geen nieuwe informatie kan herinneren.

Anderzijds kan de persoon moeite hebben zich vroegere ervaringen te herinneren, maar wel nieuwe informatie opslaan. Er is ook een gemengde vorm waarbij de persoon moeite heeft met zowel vroegere als nieuwe herinneringen.

Autobiografische geheugenstoornissen worden vaak in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer. Afhankelijk van het stadium van de ziekte kunnen verschillende symptomen optreden.

 

Oefeningen om je te trainen en te verbeteren autobiografisch geheugen

 

Het trainen van je autobiografische geheugen lijkt misschien moeilijk omdat het gekoppeld is aan je eigen geheugen, maar dat is het niet!

Om je autobiografisch geheugen te verbeteren, probeer je associaties te maken. Als je bijvoorbeeld naar een liedje luistert, probeer je dan te herinneren hoe oud je was toen het uitkwam of een gelegenheid waarop je het eerder hoorde.

Deze activiteit kan ook helpen om nieuwe informatie op te slaan. Als je bijvoorbeeld naar een film kijkt, associeer je de acteur misschien met een periode in je leven. Daarna is het voor u gemakkelijker om de naam van de acteur te onthouden, omdat u een logisch verband hebt gelegd.

 

Onze spelletjes voor het werken aan autobiografisch geheugen

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

 

  • Brainstormen
  • Over de hele wereld
  • Het muzikale oor

Autobiografisch geheugen is dus het geheugen dat betrekking heeft op kennis over onszelf en onze persoonlijke ervaringen. Het is immers uit onze praktische ervaringen dat wij het grootste deel van onze herinneringen en dus algemene kennis creëren.

In het autobiografische geheugen kunnen dus verschillende soorten informatie worden opgeslagen:

 

1. Autobiografische kennis

 

Dit is allemaal persoonlijke informatie, uit onze praktijkervaring. Informatie kan betrekking hebben op iets over onszelf en onze persoonlijkheid, maar ook informatie over dingen die we weten te doen of in het verleden hebben gedaan.

2. Creëren van milieucontexten

 

Via ons autobiografisch geheugen kunnen we de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt opnieuw creëren. Het creëren van een context helpt ons om meer samenhangende en nauwkeurige herinneringen te hebben. Het creëren van een omgevingscontext vergroot ook de informatie over een gebeurtenis, waardoor andere herinneringen en informatie kunnen worden opgehaald.

3. Mentale representatie

 

Autobiografisch geheugen stelt ons in staat een herinnering of ervaring te herbeleven door middel van mentale beelden. Inderdaad, als we aan iets denken, creëren we er een beeld van in ons hoofd. Het vermogen om mentale voorstellingen te maken is zeer nuttig omdat het ons meer informatie geeft over de gebeurtenis en het gemakkelijker maakt om die met anderen te delen.

4. Sensorische en perceptuele details

 

Onze ervaringen gaan altijd gepaard met zintuiglijke en perceptuele details. We zijn altijd omringd door kleuren, geuren, smaken, geluiden en tactiele sensaties. Al deze informatie maakt onze ervaring sterker, en het zijn vaak deze details die we ons herinneren in plaats van de algehele ervaring.

Ook voor de liedjes is het concept hetzelfde. Het is gemakkelijker om een liedje te herkennen dat gekoppeld is aan een gebeurtenis die je hebt meegemaakt (liedje van de eerste dans op de bruiloft, een concert waar je naartoe ging, de soundtrack van je favoriete film…).

We hebben gezien dat het autobiografische geheugen een combinatie is van episodisch geheugen en semantisch geheugen. Daarom is het belangrijk te werken aan het geheugen in het algemeen als we ook het autobiografische geheugen willen verbeteren.

Ontdek de ANNELIES-toepassing

 

 

Annelies is een geheugenspelprogramma voor Nederlanders. Er zijn meer dan 20 spellen beschikbaar, zodat u aangepaste activiteiten kunt voorbereiden. U bespaart tijd, terwijl u uw bewoners nieuwe technologieën introduceert. Deze spellen kunnen in groepen of individueel worden gebruikt.

 

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

DYNSEO, en je hersenen gaan in overdrive!

CONTACT

Telefoon: 09 66 93 84 22

E-mail: curieux@dynseo.com

Adres: 6 rue du Docteur Finlay, 75015 PARIJS

 

Footer Famille Memoire Jeux Logique Ludique Culturel Memoire Senior Jeux Cerebraux Animation Personnes Agees Alz Alzheimer Activites Senior Activite Pour Seniors, DYNSEO