Rate this post

Dynseo biedt u

Kanker met ANNELIES

joe en edith

Kanker kan een aanzienlijke impact hebben op iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid. Veelvoorkomende behandelingen zoals chemotherapie en bestraling kunnen cognitieve bijwerkingen veroorzaken, zoals geheugenproblemen, concentratieproblemen en emotionele veranderingen. Deze symptomen worden vaak “hersenmist” of “chemobrein” genoemd. Cognitieve revalidatie kan patiënten helpen hun cognitieve vaardigheden en levenskwaliteit na kanker terug te krijgen.

Geheugenproblemen

New Section 1342232, DYNSEO

Moeite met het onthouden van namen of gebeurtenissen

Moeite met het onthouden van dagelijkse taken

één_kaart_één_datum

Concentratieproblemen

New Section 1342232, DYNSEO

Moeite om je langere tijd te concentreren

De neiging om snel afgeleid te zijn

gekke_vliegers

Communicatiestoornissen

New Section 1342232, DYNSEO

Moeite om de juiste woorden te vinden

Moeite met het volgen van een gesprek

inbrekersjacht

Emotionele stoornissen

New Section 1342232, DYNSEO

Depressie, angst en prikkelbaarheid

Moeite met het reguleren van emoties

stemming

HET BELANG VAN COGNITIEVE REVALIDATIE NA KANKER

JUDITH

Cognitieve hereducatie kan patiënten helpen om de bijwerkingen van kanker en behandeling te verminderen, hun levenskwaliteit en emotioneel welzijn te verbeteren en hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid terug te krijgen. Het is belangrijk dat patiënten weten dat er oplossingen zijn voor het omgaan met de cognitieve symptomen die met kanker gepaard gaan. Hier geven onze coach Annelies een overzicht van de belangrijkste oefeningen en tips voor cognitieve revalidatie na kanker. We zullen kijken naar de veelvoorkomende cognitieve effecten van kanker, de doelen en methoden van cognitieve revalidatie en goede praktijken om patiënten te helpen hun cognitieve vaardigheden terug te krijgen.

Cognitieve en gedragstherapieën kunnen helpen bij het ontwikkelen van strategieën om het geheugen, de concentratie en de executieve functies te verbeteren. De doelstellingen van cognitieve revalidatie na kanker zijn :

  • De cognitieve bijwerkingen van kanker en behandeling verminderen
  • Verbetering van levenskwaliteit en emotioneel welzijn
  • Sociale en professionele rehabilitatie bevorderen
  • Zelfvertrouwen en onafhankelijkheid terugwinnen

 

kanker

De spelletjes van Annelies aanpassen aan de behoeften van kankerpatiënten

IN DEZE HANDLEIDING

01.

Spellen aangepast voor geheugenstoornissen

Verken een breed scala aan spellen die zijn ontworpen om verschillende aspecten van het geheugen te stimuleren, zoals semantisch geheugen en visueel geheugen.

03.

Games aangepast voor communicatiestoornissen

Verken een breed scala aan spellen die zijn ontworpen om verschillende aspecten van communicatie te stimuleren, zoals begrip en semantische classificatie.

02.

Spelletjes voor mensen met concentratieproblemen

Verken een selectie spellen die speciaal zijn ontworpen om de concentratie te helpen verbeteren, met een verscheidenheid aan stimulerende activiteiten die zijn afgestemd op individuele behoeften.

04.

BONUS: welzijnsmonitoring

Druk je stemming uit en ontdek de welzijnstips van je coach Annelies om een evenwichtig leven te leiden.

Ik wil graag de complete gids voor het ondersteunen van mensen met kanker ontvangen met ANNELIES toepassingen

kanker (2)

01.

SPELLETJES AANGEPAST VOOR GEHEUGENSTOORNISSEN

Spellen aangepast aan geheugenproblemen in de context van kanker bieden een leuke en therapeutische manier om patiënten te ondersteunen bij het behouden van hun cognitieve vaardigheden tijdens hun behandeling.

kleurgeest

ColorMind

Geheugenproblemen, vaak geassocieerd met kanker, zijn een van de meest slopende verschijnselen van de ziekte. Kankerpatiënten kunnen verschillende gradaties van cognitieve stoornissen ervaren, van eenvoudige vergeetachtigheid tot ernstiger geheugenverlies. Deze symptomen, die bekend staan als kankergerelateerde cognitieve stoornissen, kunnen worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder agressieve behandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie of chirurgie, maar ook de emotionele stress en lichamelijke vermoeidheid die gepaard gaan met de strijd tegen de ziekte. Deze aandoeningen kunnen de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk beïnvloeden, waardoor hun vermogen om dagelijks normaal te functioneren en hun gebruikelijke activiteiten uit te voeren in het gedrang komt. Daarom is een zorgvuldige en proactieve behandeling van deze symptomen essentieel om kankerpatiënten tijdens hun behandelingstraject te ondersteunen.

Kankerpatiënten kunnen moeite hebben met het onthouden van namen, data en belangrijke gebeurtenissen. Ze kunnen ook moeite hebben met het onthouden van alledaagse taken, zoals het innemen van medicijnen of het betalen van rekeningen.

ColorMind

Onthoud de voorgestelde volgorde van de kleuren.

Geheugenspelletjes kunnen van onschatbare waarde zijn voor mensen die kanker hebben overleefd en hen helpen hun hersenen te trainen om informatie te onthouden. Dit spel biedt cognitieve stimulatie en verbetert de concentratie en het vasthouden van gegevens, aspecten die vaak worden beïnvloed door behandelingen tegen kanker.

colormind

02.

SPELLETJES VOOR CONCENTRATIEPROBLEMEN

Concentratieproblemen komen vaak voor bij kankerpatiënten en houden vaak verband met de behandelingen en de emotionele uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt.

invasie van mollen

De invasie van de mol

overvolle parkeerplaats

Overvolle parking

Concentratieproblemen zijn een van de meest voorkomende problemen voor kankerpatiënten. Deze stoornissen kunnen multifactorieel zijn en zowel het gevolg zijn van de bijwerkingen van behandelingen zoals chemotherapie of radiotherapie als van psychologische factoren zoals stress, angst en depressie die met de ziekte gepaard gaan. Agressieve behandelingen kunnen leiden tot aanhoudende mentale vermoeidheid, een verminderd geheugen en moeite om zich te concentreren op eenvoudige taken. Daarnaast kunnen onzekerheid over de prognose en gezondheidsproblemen het vermogen van patiënten om zich te concentreren op dagelijkse activiteiten verstoren. Deze concentratieproblemen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van patiënten en hun vermogen om te werken, sociaal te communiceren en dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren, aantasten.

Kankerpatiënten kunnen moeite hebben om zich op bepaalde taken te concentreren, waardoor werk en dagelijkse activiteiten moeilijker worden. Ze kunnen het moeilijk vinden om zich langere tijd op taken te concentreren en zijn snel afgeleid.

De invasie van de mol

Klik één keer op de normale mol, twee keer op de mol met de helm en klik niet op de mol met de bril.

Door het geheugen en de concentratie te oefenen, kan dit spel helpen om de cognitieve problemen te verlichten die vaak voorkomen bij kankerpatiënten, zoals chemohersenen of aan de behandeling gerelateerde mentale vermoeidheid. Tot slot kan dit spel, door de mogelijkheid te bieden voor sociale interactie en vermaak, het emotionele welzijn van patiënten bevorderen door hen even te laten ontsnappen aan de realiteit van hun ziekte en zich te concentreren op een positieve en plezierige activiteit.

invasie van mollen

Overvolle parking 

Verplaats de auto’s om de gele auto uit de parkeergarage te krijgen.

Dit spel vereist voortdurende aandacht en focus op de taak. Terwijl ze de auto’s verplaatsen om de ruimte vrij te maken die nodig is voor de gele auto om uit te stappen, moeten de spelers elke beweging zorgvuldig analyseren en anticiperen op de gevolgen van hun acties. Dit vereist strategisch denken en nauwkeurige planning, wat de speler stimuleert om zich te concentreren op het oplossen van het probleem dat het spel biedt.

overvolle parkeerplaats

03.

AANGEPASTE SPELLEN VOOR COMMUNICATIESTOORNISSEN

Communicatieproblemen bij kanker kunnen het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals de lichamelijke gevolgen van de behandeling of de emoties die met de ziekte gepaard gaan.

brainstorm

Spreekwood

Communicatieproblemen in de context van kanker vormen een belangrijke uitdaging voor veel patiënten en kunnen verschillende aspecten van hun leven beïnvloeden. De lichamelijke gevolgen van behandelingen zoals chirurgie, radiotherapie of chemotherapie kunnen leiden tot stemveranderingen, slikproblemen of veranderingen in het uiterlijk, wat het vermogen om effectief te communiceren in gevaar kan brengen. Daarnaast kunnen de heftige emoties die gepaard gaan met de diagnose en behandeling van kanker, zoals angst, bezorgdheid en depressie, de communicatie verstoren doordat het moeilijk wordt om behoeften, zorgen en gevoelens te uiten. Patiënten kunnen ook moeite hebben om complexe medische informatie van zorgverleners te begrijpen, wat kan leiden tot ineffectieve communicatie bij het nemen van beslissingen over behandeling en zorg. Daarnaast kunnen rolveranderingen binnen het gezin en de gemeenschap, evenals aanpassingen in de levensstijl, leiden tot communicatieproblemen in interpersoonlijke relaties. Om deze barrières te overwinnen is open en eerlijke communicatie tussen patiënten, familieleden en zorgverleners essentieel, net als het gebruik van ondersteunende middelen zoals groeps- of individuele therapie, die kunnen helpen om de communicatievaardigheden te verbeteren en de relaties tijdens het kankerproces te versterken.

Kankerpatiënten kunnen het moeilijk vinden om effectief te communiceren met familie, vrienden en collega’s. Ze kunnen moeite hebben om de juiste woorden te vinden of een gesprek te volgen, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en frustratie.

Spreekwood

Zet de woorden op volgorde om een spreekwoord te maken.

Dit spel stimuleert de taalontwikkeling door interactie met woorden en zinsbouw te stimuleren. Door spelers aan te moedigen woorden te ordenen om spreekwoorden te vormen, versterkt het begrip van zinsbouw en grammaticale constructie. Door te werken aan het herschikken van woorden in een logische en betekenisvolle volgorde, oefenen spelers hun vermogen om ideeën coherent te structureren, wat essentieel is voor effectieve communicatie.

brainstorm

04.

WELZIJNSMONITORING

Regelmatige controle van het welzijn is essentieel in het geval van kanker om de respons op de behandeling te beoordelen, eventuele bijwerkingen op te sporen en essentiële psychologische en emotionele ondersteuning te bieden tijdens het hele behandelingsproces.

dansen met Coco

Verrekijker

decoupeerzaag

Puzzle Plus

In de context van kanker is welzijn van cruciaal belang, zowel fysiek als emotioneel. De invasieve en vaak schrijnende behandelingen die met deze ziekte gepaard gaan, kunnen een breed scala aan uitdagingen voor patiënten met zich meebrengen, van chronische vermoeidheid en lichamelijke pijn tot de bijwerkingen van therapieën. Bijgevolg is het beheren van het fysieke welzijn essentieel om de levenskwaliteit van patiënten te optimaliseren en hun vermogen om met hun behandeling om te gaan te vergroten. Tegelijkertijd speelt emotioneel welzijn ook een grote rol. De diagnose kanker wordt vaak ervaren als een emotionele schok en kan gevoelens van angst, depressie en verdriet oproepen. Psychologische en emotionele ondersteuning, in de vorm van individuele counseling, groepstherapie of online ondersteuningsbronnen, is daarom cruciaal om patiënten te helpen met deze uitdagingen om te gaan en een positieve gemoedstoestand te behouden tijdens hun behandeltraject. Kortom, welzijn bij kanker omvat zowel de fysieke als de emotionele aspecten van de ziekte en is essentieel om patiënten de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om deze beproeving met veerkracht en waardigheid door te komen.

Kankerpatiënten kunnen emotionele veranderingen ervaren zoals depressie, angst en prikkelbaarheid. Ze kunnen moeite hebben om hun emoties te reguleren en om te gaan met veranderingen in hun leven.

Coach Annelies  nodigen je uit om je emotionele toestand te delen door zes mogelijke keuzes voor te stellen. Deze functie geeft je de mogelijkheid om je gevoelens en stemmingen te uiten aan je vrienden en familie of aan je arts. Omdat we weten dat het uiten van emoties soms complex kan zijn, is deze functie bedoeld om dit proces te vergemakkelijken en open en constructieve communicatie aan te moedigen.

stemming

Om je dagelijkse leven te verrijken, bieden Annelies apps ook een selectie culturele spellen en spellen voor twee spelers. Deze animaties zorgen ervoor dat je kunt ontspannen terwijl je aangename momenten deelt met je geliefden. Of je nu aspecten van de cultuur wilt ontdekken die je fascineren of je banden met vrienden en familie wilt versterken door middel van interactieve spelletjes, deze leuke opties zijn ontworpen om je te vergezellen en je momenten van vreugde en medeplichtigheid te bieden.

Culturele spelletjes of spelletjes voor twee spelers spelen een belangrijke rol in het welzijn van mensen met kanker. Deze spellen bieden een welkome ontsnapping aan de uitdagingen en angsten van de ziekte. Ze houden patiënten bezig en zorgen voor mentale en emotionele stimulatie. Door games te spelen die cultuur benadrukken, kunnen ze zich verbonden voelen met aspecten van hun identiteit en verleden die niet noodzakelijk verband houden met hun ziekte, wat hun gevoel van normaliteit en menselijkheid versterkt. Bovendien stimuleren games voor twee spelers de sociale binding en bieden ze een waardevolle kans om quality time door te brengen met een dierbare, waardoor relaties en emotionele steun worden versterkt, wat essentieel is om deze moeilijke periode door te komen. Kortom, culturele of spellen voor twee spelers geven een speelse en troostende dimensie aan het leven van kankerpatiënten en dragen bij tot hun algemene welzijn.

Verrekijker

Zoek de paren van afbeeldingen.

Dit spel voor twee spelers bevordert sociale interactie door directe interactie en communicatie tussen deelnemers aan te moedigen. Door een leuke activiteit te delen, creëren spelers samen positieve herinneringen, waardoor hun band en hun medeplichtigheid worden versterkt. Bovendien stimuleert vriendschappelijke competitie het plezier en de inzet, waardoor de band tussen de spelers nog sterker wordt.

verrekijker (3)

Puzzle plus

Los de puzzel op door te kiezen uit verschillende foto’s of afbeeldingen.

Dit spel biedt een stimulerende cognitieve activiteit waarmee je je tegelijkertijd kunt concentreren en ontspannen. Door te werken aan het oplossen van visuele problemen kunnen spelers zichzelf onderdompelen in een staat van meditatieve concentratie, wat helpt om stress en angst te verminderen. Bovendien helpt het gevoel van prestatie en voldoening wanneer een puzzel met succes is voltooid om het gevoel van eigenwaarde te vergroten en de stemming te verbeteren.

puzzel plus (4)

TRAININGSPROGRAMMA’S

programma-aandacht-joe-coach-tool-box-tablet-cerebrale-geheugen-spel-senioren-brein

Uw VINCENTE brain coach geeft u ook trainingsprogramma’s om de applicatie te gebruiken volgens uw behoeften. Er zijn 5 programma’s om geheugen, aandacht, taal, planning en perceptie te trainen. U vindt er spelletjes die u kunt spelen om een cognitieve functie te verbeteren en praktische tips en strategieën.

Andere artikelen die je misschien interesseren: