hersenen-geheugen semantiek cognitieve functies
Cerveau Perception, DYNSEO

SEMANTISCH GEHEUGEN

Het semantisch geheugen betreft kennis van de wereld en taal. Dankzij het semantisch geheugen kunnen we ons bijvoorbeeld het aantal dagen in de week herinneren en welke dat zijn.

Het semantisch geheugen is betrokken bij het opslaan van onze kennis over de wereld, het is onze “mentale encyclopedie”.

 

Wat is semantisch geheugen?

 

In het semantisch geheugen worden woorden, ideeën en concepten opgeslagen. Semantisch geheugen is een langetermijngeheugen, dus als we eenmaal kennis hebben opgedaan, kan die lange tijd worden vastgehouden.

Dit geheugen beheerst onze relatie met de omgeving omdat het de namen van voorwerpen, hun functies, kenmerken en gebruik, de namen van abstracte begrippen en algemene kennis opslaat.

Onze hersenen kunnen informatie verwerken die is opgeslagen in het semantisch geheugen. Het stelt ons in staat verbanden te leggen tussen onze kennis en de wereld te begrijpen of complexere overwegingen te maken.

Semantische geheugenstoornissen

 

Na een incident, een trauma of een ziekte is het mogelijk dat het semantisch geheugen verandert. Daarom kan het moeilijk zijn nieuwe concepten te leren of de juiste woorden te vinden.

 • Semantische dementieIn dit geval is het moeilijk de betekenis van een begrip te begrijpen, de betekenis ervan te vinden. Aan de andere kant is het vloeiend als het gaat om het volgen van een patroon (als ik problemen heb met mijn gezichtsvermogen ga ik naar de opticien).
 • Letsels in de prefrontale cortex In dit geval is de persoon in staat om alle woorden die hij of zij hoort te begrijpen en er de juiste betekenis aan te geven. Maar het kan geen verbanden leggen tussen concepten en geen patronen creëren of volgen.
 • ziekte van Alzheimer Een van de eerste symptomen van Alzheimer is het vergeten van woorden. Het semantische geheugen is dus aangetast bij deze ziekte en kan een van de eerste symptomen zijn die leiden tot een vroege diagnose. Vroege herkenning van de symptomen van deze ziekte kan helpen om die mensen met Alzheimer begeleiden tijdens de ziekte.

Oefeningen om uw semantisch geheugen te trainen en te verbeteren

 

Het semantisch geheugen is een cognitieve functie die gedurende het hele leven kan worden verbeterd. We kunnen trainen uit preventief oogpunt, maar ook om vaardigheden die door ziekte verloren zijn gegaan, terug te winnen.

Nieuwe talen leren of reizen kan helpen om nieuwe woorden te ontdekken en associaties te leggen die de hersenen actief houden.

Boeken lezen kan ook nuttig zijn om nieuwe woorden te leren of om de woorden die je al kent te onthouden. Ook het lezen van kranten is zeer raadzaam om het semantisch geheugen te trainen. Met kranten kun je verbanden leggen met nieuwe informatie en informatie van de afgelopen dagen.

Onze spelletjes om aan het semantisch geheugen te werken

senior alzheimer

ANNELIES

 • Het verloren gedicht
 • Mamie Cuisine
 • Over de hele wereld
 • Eén kaart, één datum
 • Jacht op de indringer
 • Quizzle
 • Het muzikale oor
 • Brainstormen
 • Een tekst per dag / Een gedicht per dag

Het semantisch geheugen is dus de cognitieve functie die ons in staat stelt alle informatie met betrekking tot de omgeving vast te leggen. Deze informatie wordt opgeslagen volgens categorieën. Onze hersenen helpen ook bij het leggen van verbanden tussen informatie. Zo wordt het semantisch geheugen in het dagelijks leven gebruikt.

 

1. Kennis onthouden

 

Het semantisch geheugen stelt ons in staat algemene kennis over de omgeving, andere mensen of abstracte begrippen te leren en te onthouden. Het is dankzij het semantisch geheugen dat we een goede algemene cultuur kunnen hebben. Deze functie is zeer belangrijk voor het leren op school, maar ook in de werkomgeving.

quizzle-general-culture-joe-games-cognition-training-brain-tablet-stimulation-brain-adults-seniors

Quizzle

 

In dit spel moet je algemene kennisvragen beantwoorden.
Door dit spel stimuleert de persoon de zoektocht naar kennis. Hierbij wordt gewerkt aan het begrijpen van woorden, maar ook aan het volgen van een schema om het juiste antwoord te vinden. Als je het juiste antwoord niet weet, kun je ook het semantisch geheugen gebruiken om de verkeerde antwoorden weg te gooien en het juiste te vinden, met behulp van uitsluitingslogica.

2. Woordenschat onthouden

 

Het semantisch geheugen stelt ons in staat voorwerpen, mensen en abstracte begrippen te benoemen en er betekenis aan te geven. Dit helpt om de woordenschat uit te breiden en complexere zinnen te maken. Taal is essentieel om met anderen te communiceren en hoe meer woorden men kent, hoe gemakkelijker het zal zijn om anderen te begrijpen en begrepen te worden.

wiggle-taal-spreuken-spelletjes-cognitie-training-cerebrale-tablet-brein-stimulatie-volwassenen-senioren

Brainstormen

 

In dit spel moet de persoon de woorden plaatsen om zinnen te maken. We moeten dus de woorden die we in onze woordenschat hebben begrijpen, maar we kunnen ook nieuwe woorden leren. Woordvolgorde is belangrijk omdat een zin zinvol is als hij goed gestructureerd en samenhangend is. Bovendien zijn de voorgestelde zinnen in dit spel spreekwoorden, zodat we ook aan de kennis van deze spreekwoorden kunnen werken.

3. Creatie van abstracte concepten

 

In ons geheugen wordt informatie opgeslagen in categorieën, maar onze hersenen kunnen verbanden leggen tussen informatie. Zo kunnen we alle beschikbare informatie gebruiken om de beste oplossing te vinden. Deze functie is ook gebaseerd op onze ervaring, zodat we concepten kunnen creëren op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan.

intruder-vocabulary-reflex-language-joe-games-cognition-training-cerebral-tablet-brain-stimulation-adults-seniors

Jacht op de indringer

 

In dit spel moet je 4 woorden lezen en de oneven ertussen vinden.
Met deze activiteit kun je het semantisch geheugen stimuleren, want we moeten de woorden begrijpen en hun betekenis vinden. Bovendien moet je, om de indringer te vinden, een associatie vinden tussen 3 van de gepresenteerde woorden en de categorie vinden waartoe ze behoren. Met dit spel kan dus tegelijk aan de betekenis van een concept worden gewerkt en kunnen mentale schema’s worden gecreëerd. De te vinden categorieën zijn vaak abstracte begrippen.

4. Interpretatie van gebaren en symbolen

 

Taal en algemene kennis worden niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk (symbolen) en via lichaamstaal (gebaren) verworven. We moeten deze gebaren en symbolen dus ook kunnen herkennen om alles om ons heen te kunnen begrijpen. Inderdaad, ook gebaren en symbolen hebben een belangrijke betekenis om met anderen te communiceren, maar ook om de context waarin men zich bevindt te begrijpen.

poemeperdu-poesie-memoire-joe-games-cognitietraining-cerebrale-tablet-brein-stimulatie-volwassenen-senioren

Verloren gedicht

 

In dit spel moet je een gedicht lezen en dan de ontbrekende woorden oproepen.
Hier werken we aan het lezen, en dus aan het begrijpen van woorden (die symbolen zijn). Bovendien moeten we na het lezen van het gedicht de ontbrekende woorden vinden, zodat we ook moeten werken aan woordenschat en de betekenis van woorden.

alzheimer senioren

ANNELIES

DOWNLOAD EN TEST DE GRATIS ANNELIES MEMORY GAME-APP

CONTACT

contact@dynseo.com

footer-dynseo-family-educational-games-for-kids-6-and-up-autism-learning-apps-for-children-and-toddler-on-tablets-ios-ipad-playstore-android-mobile-games