hersensnelheidsbehandeling cognitieve functies

MENTALE BEHENDIGHEID 

Mentale beweeglijkheid is een functie die ons in staat stelt ons snel aan te passen aan de omgeving, aan een situatie of aan een stimulans. Het is door mentale behendigheid dat we verschillende situaties het hoofd kunnen bieden en weten wat we moeten doen, afhankelijk van de context en de mensen met wie we zijn.

Onze hersenen kunnen de effecten van onze handelingen onthouden en voorspellen welk gedrag in welke situatie het beste resultaat oplevert om de taak soepel, snel en efficiënt te laten verlopen.

 

Wat is mentale behendigheid?

 

Mentale beweeglijkheid is dus het vermogen om iemands gedrag of denken te veranderen door zich aan te passen aan de context. Deze vaardigheid houdt verband met de snelheid van ons denken. Inderdaad, wanneer je een situatie onder ogen moet zien, moet je niet alleen de juiste strategie vinden, maar moet je dat ook zo snel mogelijk doen.

Tijdens ons leven leren we hoe we met situaties moeten omgaan, welke woorden we moeten gebruiken of hoe we ons in bepaalde contexten moeten gedragen, en onthouden we strategieën om problemen op te lossen.

Mentale beweeglijkheid stelt ons in staat alle kennis die we hebben te verkennen en de beste middelen te kiezen om te gebruiken. Men moet dus snel de beste strategie kunnen vinden en uitvoeren. Ten slotte moeten we onze strategie en ons gedrag kunnen aanpassen aan de hand van de feedback om te zien of de gekozen strategie al dan niet doeltreffend is.

Met deze vaardigheid kun je je gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties.

 

Mentale behendigheidsstoornissen

 

LAls we het hebben over mentale behendigheidsstoornissen, hebben we het over trage verwerkingssnelheid. Het kan worden veroorzaakt door pathologieën of ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie of auditieve verwerkingsstoornis.

Deze moeilijkheden kunnen ertoe leiden dat kinderen moeite hebben met leren, het plannen van doelen, het oplossen van problemen met logische strategieën of het veranderen van hun gedachten en gedrag.

Verwerkingssnelheid komt ook voor bij autismespectrumstoornissen en bij andere aandoeningen zoals dementie (Alzheimer) of ziekten zoals schizofrenie waarbij de verwerkingssnelheid sterk wordt beïnvloed.

Mentale behendigheidsstoornissen kunnen op elke leeftijd voorkomen. Daarom is het belangrijk deze cognitieve functie te trainen.

 

Oefeningen om mentale behendigheid te trainen en te verbeteren

 

Om de mentale behendigheid en dus de snelheid van redeneren te verbeteren, is het belangrijk om eigen strategieën te ontwikkelen.

Het eerste wat we moeten doen is de verbindingen in de hersenen sterker maken. Daartoe is het belangrijk te proberen logische verbanden te leggen in alledaagse situaties. Als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen, kun je aan de hand van je ervaring bedenken wat de beste route is (de vorige keer ging je eerst de eieren halen terwijl het beter is om ze daarna te halen), of een recept maken met de ingrediënten die je ziet.

Probeer bij een probleem alle mogelijke oplossingen te bedenken, zelfs de meest absurde. Deze oefening stelt u in staat te werken aan het vinden van andere oplossingen en u niet te beperken tot één strategie.

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN
  • Brainstormen
  • De Ark van Noach
  • Mock
  • De molleninvasie
  • Infernal Suite

Mentale beweeglijkheid stelt ons in staat ons aan te passen aan de situatie dankzij 4 mechanismen:

 

1. Vlotheid bij het uitvoeren van een taak

 

Als we iets doen, moeten onze hersenen de gevolgen van onze acties kunnen voorspellen. Bovendien moet men de reeks te ondernemen acties reeds kennen om niet bij elke stap te stoppen. Zo kunnen we handelen terwijl we al weten wat we verwachten en dus klaar zijn voor de volgende actie.

annelies senioren alzheimer dynseo

De Ark van Noach

 

Sleep de dierenparen naar de ark. Hier hebben we verschillende dieren op het scherm, dus we kiezen met welk dier we beginnen en we weten dat we, zodra we een dier hebben gekozen, het dubbele ervan nemen.

Bovendien is, terwijl het tweede dier naar de ark wordt gesleept, al bekend welk dier de volgende zal zijn. Om de oefening soepel te laten verlopen, beginnen we met de dieren op de voorgrond, waar we de soortgenoot direct kunnen identificeren.

2. Reactietijd

 

De reactietijd is de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van de stimulus en onze reactie. Het is dus de snelheid waarmee we informatie verwerken, een oplossing bedenken en deze in praktijk brengen. De reactietijd omvat niet de tijd die nodig is om een taak te voltooien, maar de tijd die nodig is om de juiste strategie te vinden. Dankzij dit mechanisme kunnen we ook gevaren ontwijken, bijvoorbeeld als er een bal op ons afkomt, kunnen we die ontwijken als we een goede reactietijd hebben.

senioren annelies

Mock

 

In dit spel moet je de dubbele afbeelding vinden. In dit geval werken we aan de reactietijd omdat we alle beelden moeten analyseren en de duplicaten zo snel mogelijk moeten vinden.

3. Automatisering van een taak

 

Zodra een taak meerdere malen is uitgevoerd, kan hij worden geautomatiseerd.
Dit betekent dat het kan worden gedaan zonder aandacht, en dus met meer gemak, omdat men niet hoeft na te denken over hoe te handelen, of welke strategie te gebruiken. Er zijn veel taken die wij in de loop van ons leven automatiseren, van de “eenvoudige”, zoals lopen of onze schoenen strikken, tot de meer complexe, zoals autorijden.

annelies

Infernal Suite

 

Bij dit spel moet de persoon op de knop drukken wanneer de gepresenteerde nummers een reeks vormen. De herkenning van getallen en reeksen kan worden geautomatiseerd wanneer niet veel hoeft te worden geteld of nagedacht over welke getallen nodig zijn om een reeks te vormen.

4. Snelheid van prikkelherkenning

 

In de omgeving waarin we leven, ontvangen we veel verschillende prikkels. Daarom is het belangrijk ze snel te herkennen om te weten welke belangrijk zijn. De herkenning van prikkels stelt ons ook in staat om referentiepunten te hebben en de situatie, de mogelijke moeilijkheden en de mogelijke hulp die we kunnen hebben, beter te begrijpen.

mol-reflex-herkenning-spelletjes-cognitie-training-cerebrale-tablet-brein-stimulatie-volwassenen-senioren

De molleninvasie

 

In dit spel moet de persoon de mollen aanraken die op het scherm verschijnen, maar hij weet niet wanneer of waar ze zullen verschijnen.

De mollen zijn niet allemaal hetzelfde, dus de persoon moet ze herkennen om te weten welke actie hij moet ondernemen: de normale mol één keer aantikken, de mol met de helm twee keer aantikken en de mol met de bril niet aanraken.

Mollen worden onderscheiden door kleine details, dus het is belangrijk om de beelden snel te kunnen analyseren voordat de mollen verdwijnen.

Ontdek de ANNELIES-toepassing

 

 

Annelies is een geheugenspelprogramma voor Nederlanders. Er zijn meer dan 20 spellen beschikbaar, zodat u aangepaste activiteiten kunt voorbereiden. U bespaart tijd, terwijl u uw bewoners nieuwe technologieën introduceert. Deze spellen kunnen in groepen of individueel worden gebruikt.

 

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

DYNSEO, en je hersenen gaan in overdrive!

CONTACT

Telefoon: 09 66 93 84 22

E-mail: curieux@dynseo.com

Adres: 6 rue du Docteur Finlay, 75015 PARIJS

 

Footer Famille Memoire Jeux Logique Ludique Culturel Memoire Senior Jeux Cerebraux Animation Personnes Agees Alz Alzheimer Activites Senior Activite Pour Seniors, DYNSEO