WERKEND GEHEUGEN

hersen-geheugen werk cognitieve functies

Dankzij het werkgeheugen beschikt iemand over een mentale werkruimte om informatie gedurende een beperkte tijd vast te houden. Gedurende deze tijd kunnen onze hersenen deze informatie manipuleren en wijzigen om nieuwe informatie te creëren of een oplossing voor een probleem te vinden.

 

Wat is werkgeheugen

 

Het werkgeheugen is het vermogen om prikkels uit de omgeving of beschikbare informatie waar te nemen en onmiddellijk te manipuleren. Onze hersenen kunnen een grote hoeveelheid informatie opslaan, maar de opslagcapaciteit is niet oneindig. Daarom wordt sommige informatie over het hoofd gezien.

Ook is sommige informatie, hoewel niet belangrijk op lange termijn, belangrijk op korte termijn. Hier wordt het werkgeheugen gebruikt. Als je bijvoorbeeld de weg vraagt naar een plaats waar je maar één keer heen moet, moet je je de routes die de persoon je net heeft verteld herinneren tegen de tijd dat je er bent. U kunt deze informatie later vergeten.

Het werkgeheugen maakt ook de manipulatie van informatie mogelijk. Als we het vorige voorbeeld nemen, moet je je tijdens de reis aanpassen aan je situatie. Als de aanwijzing bijvoorbeeld was om bij het derde verkeerslicht rechtsaf te slaan, moet uw informatie na het eerste verkeerslicht veranderen in “bij het tweede verkeerslicht rechtsaf”.

 

Stoornissen van het werkgeheugen

 

Werkgeheugenstoornissen zijn zeer divers. Ze kunnen voorkomen bij kinderen met leerstoornissen, of bij volwassenen en senioren als gevolg van ziekte.

Symptomen zijn onder meer moeite met het uitvoeren van verschillende taken tegelijk (double-tasking), moeite met het oplossen van stapsgewijze problemen of moeite met het volgen van lange of complexe instructies. Daarnaast kan de persoon ook problemen hebben met mentaal rekenen of met het uitdrukken van abstracte concepten.

 

Oefeningen om het werkgeheugen te verbeteren en te trainen

 

Het trainen van je werkgeheugen is mogelijk. Om deze functie te verbeteren kunt u proberen elke activiteit in stappen te organiseren. Dit bevordert de organisatie en het vermogen om stappen te volgen. Aan het begin kun je de stappen opschrijven op een vel papier, zodat je zeker weet dat je niets vergeet.

Het creëren van routines kan ook nuttig zijn. Een routine zorgt ervoor dat je bepaalde activiteiten op hetzelfde moment doet. Dit heeft twee effecten. Het eerste effect is dat bepaalde activiteiten worden geautomatiseerd omdat ze meerdere keren op dezelfde manier worden uitgevoerd. Deze automatisering stelt je in staat om minder aandacht te gebruiken om het te bereiken. Anderzijds zorgt een routine ervoor dat je bepaalde dingen niet vergeet te doen, omdat ze in je dagelijkse leven zijn geïntegreerd.

Onze spelletjes voor het werkgeheugen

Jeux Pedagogiques Ecole Primaire Coco Pense Et Coco Bouge, DYNSEO
 • Coco Cuisine
 • Verrekijker
 • Verstopt parkeren
 • Calculus
 • Sudoku
 • Sneeuwbaleffect
Jeux De Memoire Dynseo Edith Seniors Alzheimer Personnes Agees, DYNSEO
 • Mamie Cuisine
 • Verrekijker
 • Verstopt parkeren
 • Calculus
 • Sudoku
 • Sneeuwbaleffect
Joe Coach Cerebral Entrainement Cerebral Et Memoire, DYNSEO
 • Mamie Cuisine
 • Verrekijker
 • Verstopt parkeren
 • Calculus
 • Sudoku
 • Sneeuwbaleffect

Het werkgeheugen stelt ons in staat verschillende taken uit te voeren via verschillende mechanismen.

 

1. Verwerk de informatie onmiddellijk

 

Vaak moet men belangrijke informatie alleen gebruiken om een taak te volbrengen. Het werkgeheugen stelt ons in staat deze informatie onmiddellijk te verwerken en later te wissen. Hierdoor kan de informatie toch worden gebruikt, maar worden alleen de belangrijkste opgeslagen.

tweelingen-2-spelers-memory-joe-games-cognitie-training-brein-tablet-hersenstimulatie-volwassenen-senioren

Verrekijker

 

Bij dit spel moet de persoon de positie van de kaarten onthouden en de paren vinden. Hier stelt het werkgeheugen ons in staat de positie van de kaarten tijdens het spel bij te houden. Bovendien kan informatie worden gemanipuleerd, bijvoorbeeld door de positie van de ene kaart ten opzichte van de andere te onthouden.

2. Mentale handelingen uitvoeren

 

Met het werkgeheugen kun je de informatie die je nodig hebt aanpassen en manipuleren.

Zo kunnen we verbanden leggen tussen de informatie die we al hebben en nieuwe informatie aanpassen om er zin aan te geven.

calculus-wiskunde-probleem-calculus-spellen-cognitie-training-cerebrale-tablet-hersenstimulatie-volwassenen-senioren

Calculus

 

In dit spel moet de persoon mentale berekeningen oplossen. Dit gebeurt door de twee getallen te nemen en ze te manipuleren om het resultaat te vinden. Getallen kunnen bijvoorbeeld worden gescheiden in tientallen en eenheden om de berekening te vergemakkelijken.

3. Behandeling van informatie

 

Het belangrijkste kenmerk van het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie te manipuleren en dus aan te passen aan ons doel.

Je kunt een beeld nemen en het vanuit een ander perspectief bekijken of je kunt je voorstellen een voorwerp te wijzigen. Deze functie is zeer nuttig om het standpunt van anderen te begrijpen en om zich de kanten van objecten voor te stellen die niet kunnen worden gezien.

calculus-wiskunde-probleem-calculus-spellen-cognitie-training-cerebrale-tablet-hersenstimulatie-volwassenen-senioren

Sneeuwbaleffect

 

In dit spel moet de persoon op een pijl drukken om een sneeuwbaleffect te veroorzaken dat alle andere pijlen moet bereiken. Hier moet je je de baan van de bal voorstellen en je gezichtspunt veranderen volgens de richting die de pijl aangeeft. Het creëren van een mentaal beeld is essentieel om de informatie te kunnen manipuleren.

4. Zoeken naar een oplossing

 

Het werkgeheugen wordt vooral gebruikt wanneer men een probleem moet oplossen met de informatie die men heeft. Inderdaad, om een probleem op te lossen analyseren we alle elementen, proberen we verbanden te leggen en ze te manipuleren om de beste oplossing te vinden.

parking-logic-movement-joe-games-cognition-training-cerebral-tablet-brain-stimulation-adults-seniors

Verstopt parkeren

 

In dit spel moet de persoon de auto’s verplaatsen om de gele auto uit de parkeergarage te krijgen. Daartoe moet alle informatie (posities van de auto’s, oriëntatie en vrije ruimte) worden verzameld. Vervolgens moeten we deze informatie manipuleren om ons de bewegingen voor te stellen en de juiste volgorde te vinden om tot de oplossing te komen.

Het werkgeheugen is één soort geheugen, maar er zijn ook andere belangrijke soorten geheugen. Tijdens een activiteit worden immers verschillende cognitieve functies en ook verschillende soorten geheugen gebruikt.

COCO DENKT en COCO BEWEGT

Een versie voor kinderen van 5 tot 10 jaar

icon coco think coco move tablet

JOE

Een versie voor senioren in preventie

Joe Coach Cerebral Entrainement Cerebral Et Memoire, DYNSEO

EDITH

Een gemakkelijke en aangepaste versie voor senioren

Jeux De Memoire Dynseo Edith Seniors Alzheimer Personnes Agees, DYNSEO

EEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOLGEN

4 WEKEN LANG

programma-aandacht-joe-coach-tool-box-tablet-cerebrale-geheugen-spel-senioren-brein
AANDACHT VOOR HET PROGRAMMA

Volg 4 weken lang ons aandachttrainingsprogramma door 15 minuten per dag onze speciaal geselecteerde spelletjes te spelen.

programma-memory-joe-coach-boite-een-tools-tablet-spel-cerebrale-geheugen-senioren-brein
GEHEUGENPROGRAMMA

Volg 4 weken lang ons programma om uw geheugen te oefenen door 15 minuten per dag onze speciaal geselecteerde spelletjes te spelen.

TAALPROGRAMMA

Volg 4 weken lang ons programma om aan taal te werken door 15 minuten per dag onze speciaal geselecteerde spelletjes te spelen.

PLANNINGSPROGRAMMA

Volg 4 weken lang ons programma om uw planning te oefenen door 15 minuten per dag onze speciaal geselecteerde spelletjes te spelen.

WAARNEMINGSPROGRAMMA

Volg gedurende 4 weken ons programma om aan perceptie te werken door 15 minuten per dag onze speciaal geselecteerde spelletjes te spelen.

Het volledige programma ontvangen

In welk programma bent u geïnteresseerd?

DYNSEO, en je hersenen gaan in overdrive!

CONTACT

Telefoon: 09 66 93 84 22

E-mail: curieux@dynseo.com

Adres: 6 rue du Docteur Finlay, 75015 PARIJS

 

Footer Famille Memoire Jeux Logique Ludique Culturel Memoire Senior Jeux Cerebraux Animation Personnes Agees Alz Alzheimer Activites Senior Activite Pour Seniors, DYNSEO