hersenen-episodisch geheugen cognitieve functies

EPISODISCH GEHEUGEN

Episodisch geheugen is een vorm van geheugen die specifiek gewijd is aan specifieke herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden: een trouwdag, een schoolreisje, een belangrijke levensgebeurtenis, een emotionele schok. Dit omvat de herinnering aan de gebeurtenissen zelf, maar ook hun temporele (de datum), ruimtelijke (de plaats) en emotionele (de tijdens de gebeurtenis gevoelde emoties) context.

Wat is episodisch geheugen

 

Episodisch geheugen houdt zich bezig met feiten of gebeurtenissen uit verschillende perioden van het voorbije leven; het slaat kenmerken van de gebeurtenissen op om ze op te roepen. Het herinneren van gebeurtenissen is bewust.

Het episodisch geheugen registreert alle biografische gebeurtenissen. Het is onderhevig aan de wisselvalligheden van interferentie, vergeten, subjectiviteit, contextuele variaties, emotionele toon en frequentie.

Het ophalen van informatie in het episodisch geheugen is gebaseerd op informatie uit de huidige situatie, recall, cue, recognition.

Wanneer we ons het verleden herinneren, wanneer we een herinnering reactiveren, hebben we een bijzondere mentale ervaring: we zien onszelf als acteurs in de gebeurtenissen, we zijn ons bewust van onze identiteit. Het is alsof we de film opnieuw bekijken in “subjectieve camera”.

Een ander kenmerk is het subjectieve tijdsbesef: het episodisch geheugen stelt ons in staat mentaal door de tijd te reizen, van het heden naar het verleden en naar de toekomst.

 

Stoornissen van episodisch geheugen

 

Episodische geheugenstoornissen kunnen het gevolg zijn van een ziekte of van een te lage stimulatie van deze vaardigheid. In het algemeen gaat het om moeilijkheden bij het opnemen van informatie en het ophalen van herinneringen in verband met een specifieke ervaring.

Een symptoom kan zijn dat een herinnering vervaagt en dat men na verloop van tijd steeds minder details heeft met betrekking tot die herinnering. Ouderen hebben over het algemeen een slechter episodisch geheugen dan jongeren. Eén reden is dat de slow wave slaap, die gunstig is voor de consolidatie van het episodisch geheugen, bij ouderen korter is.

Pathologieën die kunnen leiden tot episodische geheugenproblemen zijn dementie, Alzheimer, beroerte of hoofdtrauma.

 

Oefeningen om je te trainen en te verbeteren episodisch geheugen

 

Om je episodisch geheugen te trainen, moet je proberen associaties te maken. Als je een herinnering associeert met iets concreets, zul je het je beter herinneren.

Het creëren van associaties kan op dit moment helpen om de geheugencapaciteit te verbeteren, en in de volgende fase wanneer het nodig is om te onthouden.

 

Onze spelletjes om aan het episodisch geheugen te werken

Jeux De Memoire Dynseo Edith Seniors Alzheimer Personnes Agees, DYNSEO

ANNELIES

  • Het verloren gedicht
  • Eén kaart, één datum
  • Het muzikale oor
  • Brainstormen
  • Over de hele wereld

Episodisch geheugen is dus een geheugen dat ons in staat stelt precieze herinneringen te hebben met verschillende details:

 

1. Het onthouden van tijdreeksen

 

Met dit geheugen kunnen we ons het exacte verloop van een gebeurtenis herinneren. Wat is er voor, tijdens en na gedaan. Het is heel belangrijk om coherente en logische herinneringen te hebben. Een tijdsaanduiding kan ook nuttig zijn om het moment beter te onthouden. Deze cue kan een specifiek tijdstip zijn (een programma dat om 20.00 uur wordt uitgezonden), een tijdstip van de dag (het was ochtend omdat ik aan het ontbijten was), een tijdstip van het jaar (het was zomer) of een jaar in het algemeen (ik zat in de derde klas).

2. Het onthouden van ruimtelijke kennis

 

Als we ons iets herinneren, herinneren we ons ook waar het gebeurde. Deze vaardigheid helpt ook bij de oriëntatie, omdat ruimtelijke herinneringen ons kunnen helpen gemakkelijker onze weg te vinden. Het vermogen om je te herinneren waar iets is gebeurd is zeer nuttig voor duidelijkere herinneringen.

3. Weergave van persoonlijke herinneringen

 

Het semantisch geheugen stelt ons dus in staat herinneringen op te roepen die verband houden met onze persoonlijke ervaring. Inderdaad, als we aan iets uit ons verleden denken, creëren we een mentaal beeld van deze gebeurtenis. Deze voorstelling stelt ons in staat onze herinnering op een sterkere manier te herbeleven.

4. Integratie van verschillende zintuiglijke herinneringen

 

Een ervaring is nooit verbonden met slechts één zintuig, integendeel, onze 5 zintuigen zijn altijd actief. Als we aan een herinnering denken, activeren we alle zintuiglijke herinneringen. We herinneren ons geluiden, geuren, kleuren. Het is deze integratie die ons in staat stelt een echt geheugen te hebben.

Episodisch geheugen is dus een type geheugen dat kan worden gebruikt om herinneringen, maar ook kennis of informatie in het algemeen op te roepen. Om elk type geheugen te trainen kun je gebruik maken van het geheugen trainingsprogramma van onze coach Annelies.

 

 

 

Ontdek de ANNELIES-toepassing

 

 

Annelies is een geheugenspelprogramma voor Nederlanders. Er zijn meer dan 20 spellen beschikbaar, zodat u aangepaste activiteiten kunt voorbereiden. U bespaart tijd, terwijl u uw bewoners nieuwe technologieën introduceert. Deze spellen kunnen in groepen of individueel worden gebruikt.

 

ANNELIES ALZHEIMER SENIOREN

DYNSEO, en je hersenen gaan in overdrive!

CONTACT

Telefoon: 09 66 93 84 22

E-mail: curieux@dynseo.com

Adres: 6 rue du Docteur Finlay, 75015 PARIJS

 

Footer Famille Memoire Jeux Logique Ludique Culturel Memoire Senior Jeux Cerebraux Animation Personnes Agees Alz Alzheimer Activites Senior Activite Pour Seniors, DYNSEO