Rate this post

Dynseo biedt u

ZIEKTE VAN PARKINSON met DE ROLLENDE BAL en ANNELIES

JOE EN EDITH

Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte waarvan de oorzaken nog onbekend zijn. De belangrijkste motorische symptomen zijn tremoren, zwakte en trage bewegingen. Maar het kan ook in verband worden gebracht met slaapstoornissen, depressie of, in de ernstigste gevallen, cognitieve problemen.

Dynseo en zijn team zijn zeer betrokken bij het helpen van mensen met de ziekte van Parkinson. Daarom hebben we een aantal toepassingen ontwikkeld die kunnen worden gebruikt om de motorische en cognitieve functie bij Parkinsonpatiënten te stimuleren.

Wist je dat? In Frankrijk zijn er jaarlijks ongeveer 8.000 gevallen van Parkinson.

Fase 1

New Section 1342232, DYNSEO

Langzame bewegingen

Stijfheid

Bevend

windweerstand_rollende bal

De rollende bal

Fase 2

New Section 1342232, DYNSEO

Huwelijksreis

Tijdelijke verbetering van symptomen

log_lijn_tracking

De rollende bal

Fase 3

New Section 1342232, DYNSEO

Motorische fluctuatie (intermitterende symptomen)

Onwillekeurige bewegingen

midden_bal

De rollende bal

Fase 4

New Section 1342232, DYNSEO

Ernstigere motorische stoornissen

Cognitieve stoornissen

edith_joe

Annelies

DYNSEOTOEPASSINGEN VOOR PARKINSON

La De rollende bal biedt een gevarieerde reeks van 8 spellen die slim zijn ontworpen om de fijne motoriek te ontwikkelen.

tabellen resumé_parkinson_billequiroule_edith_joe

Annelies bieden een verscheidenheid van meer dan 30 geheugenspelletjes, speciaal ontworpen om alle cognitieve functies op een leuke manier te stimuleren.

IN DEZE HANDLEIDING

01.

Motorische vaardigheden met De rollende bal (fases 1, 2, 3)

Het verkennen van motorische oefeningen die specifiek zijn ontworpen voor de ziekte van Parkinson kunnen worden aangepast om de mobiliteit te helpen behouden en de motorische symptomen te verlichten, waarbij gepersonaliseerde oplossingen worden geboden om de levenskwaliteit van patiënten of hun familie thuis te verbeteren.

03.

Op maat gemaakte trainingsprogramma’s

Trainingsprogramma’s op maat om cognitieve functies aan te pakken en thuis in je eigen tempo te trainen. 15 minuten per dag gedurende 4 weken is alles wat je nodig hebt!

02.

Cognitieve spelletjes met Annelies (fase 4)

Cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson kunnen een complexe uitdaging vormen en het geheugen, de aandacht en de uitvoerende functies aantasten, waardoor zorg op maat nodig is om de impact op het dagelijks leven van de persoon en zijn naasten te beperken. Ontdek de spelletjes van Annelies.

04.

Depressie bij de ziekte van Parkinson

Depressie komt vaak voor bij mensen met de ziekte van Parkinson en kan de motorische symptomen verergeren en de levenskwaliteit aantasten. Multidisciplinaire zorg, inclusief medische controle en psychologische ondersteuning, is cruciaal om deze vaak onderschatte component van de ziekte aan te pakken.

Ik wil graag de complete gids ontvangen voor ondersteuning van mensen met deziekte van PARKINSON

met DE ROLLENDE BAL en ANNELIES

Parkinson

01.

MOTORIEKSPELLETJES MET DE ROLLENDE BAL (FASES 1, 2, 3)

Ontdek welke spellen het meest geschikt zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson.

windweerstand

Windbestendigheid

doorgang van cirkels

Cirkels passeren

spel volgens de lijn

Lijnbewaking

VORMEN VAN PARKINSON

 

Werken met iemand met Parkinson is mogelijk met activiteiten die zijn aangepast aan hun behoeften. De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die motorische problemen veroorzaakt, maar die met gerichte stimulatie opnieuw kan worden getraind en zo de achteruitgang die met de ziekte gepaard gaat, kan vertragen. Motorische stoornissen zijn vaak asymmetrisch, d.w.z. ze treffen slechts één kant van het lichaam en kunnen verschillende delen van het lichaam treffen (benen, armen, handen, enz.). Deze stoornissen kunnen op verschillende momenten van de dag en met verschillende duur en intensiteit optreden.

Het soort activiteit hangt af van de aandoening en de ernst ervan. De Rolling Pin kan gebruikt worden bij iedereen die lijdt aan de ziekte van Parkinson en kan aangepast worden aan elke situatie.

De rollende knikker is een toepassing om te werken aan de fijne motoriek. Door de kantelfunctie van de tablet te gebruiken om de bal over het scherm te bewegen en een reeks gevarieerde oefeningen uit te voeren, activeer je niet alleen de fijne motoriek, maar ook de oog-handcoördinatie en spiertonuscontrole.

Deze leuke, interactieve aanpak biedt een boeiende manier om deze essentiële vaardigheden te verbeteren. In de context van de ziekte van Parkinson, waarbij bewegingsmanagement en coördinatie vaak zijn aangetast, kan regelmatig werken aan de fijne motoriek een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van fysieke functionaliteit en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

windweerstand_technical-sheet-tables samenvatting_artikel-parkinson-edith-billequiroule-begeleiding-zorgverleners-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen

Fase 1 van de ziekte van Parkinson

In dit stadium zien we de eerste symptomen van de ziekte: trage bewegingen, stijfheid en tremor. Deze symptomen beïnvloeden niet noodzakelijk het dagelijkse leven van de persoon.

Windbestendigheid

Houd de bal in het midden van het scherm en let op de wind.

Met dit spel kun je bewegingscontrole op verschillende manieren stimuleren.

De wind kan van links of rechts komen: de persoon moet de helling van de plank aanpassen aan de richting van de wind, aangegeven door de witte lijnen. De wind is willekeurig, wat betekent dat de beweging voortdurend moet worden aangepast .

windweerstand_technical-sheet-tables samenvatting_artikel-parkinson-edith-billequiroule-begeleiding-zorgverleners-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen

Bovendien is de wind niet continu, dus de persoon moet onderscheid maken tussen de rustpositie(stabiliteit behouden) en de activeringspositie(spierspanning aanpassen om de wind te weerstaan).

Cirkels passeren

In dit spel moet je de bal door verschillende cirkels spelen. Je kunt een aantal parameters instellen: balsnelheid, kogelgrootte, enz.

Aanvankelijk moet de persoon visueel scannen om de positie van de cirkel te bepalen en visueel-ruimtelijke constructie gebruiken om zich de baan voor te stellen die de bal moet volgen om de cirkel te bereiken.

passage de cercle-fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-aidants-seniors-dynseo-cognitieve-functie-cérébral

Dan moet ze haar bimanuele vaardigheden gebruiken om het tablet te kantelen en de bal te verplaatsen. Het is belangrijk om beide handen te coördineren, omdat een onevenwichtige kanteling kan leiden tot onnauwkeurig sturen.

Als de cirkel is bereikt, verschijnt er een andere cirkel en begint de oefening opnieuw. Je stimuleert dus de modulatie van de spiertonus, omdatde bal snel van richting moet veranderen en dus de hellingshoek van het tablet moet worden aangepast.

Fase 2 van de ziekte van Parkinson

 

Deze fase staat bekend als de “wittebroodswekenfase”, omdat de symptomen milder zijn, bijna niet aanwezig, alsof de ziekte is afgenomen. Deze fase is echter tijdelijk en de symptomen zullen verschijnen. Je kunt van deze fase profiteren om je motorische vaardigheden te blijven stimuleren, zodat je in de toekomst je bewegingen beter leert beheersen.

Lijnbewaking

 

Volg de lijn met de bal.

In dit spel kun je kiezen voor rechte lijnen (van links naar rechts en vice versa, van boven naar beneden en vice versa of diagonaal) of een gemengd parcours waarbij alle richtingen mogelijk zijn.

monitoring-line-technical-sheet-tables resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulpen-senioren-dynseo-cognitieve-functie-cérébral

Dit spel stimuleert de visuele waarneming, omdat de speler het hele verloop van de lijn en de positie van de bal moet zien.

Je stimuleert ook de controle over de beweging en de regulatie van de spierspanning, omdat de bal niet alleen een eindpunt moet bereiken, maar ook precies het verloop moet volgen. Het aanpassen van de beweging is daarom fundamenteel. De aanpassing zit niet alleen in de richting, maar ook in de snelheid die aan de bal moet worden gegeven. In de rechte segmenten kan de persoon het tablet meer kantelen en daardoor een grotere snelheid geven, maar als ze de verandering van richting naderen, moeten ze de snelheid verminderen om de beweging beter te beheersen.

Huidige feedback

 

Trotseer de stroming en scoor zoveel mogelijk doelpunten.

Met dit spel kun je verschillende cognitieve functies stimuleren.

opnieuw samengesteld-technisch-blad-tabellen resumé_artikel-parkinson-edith-billequiroule-begeleiding-zorgverleners-senioren-dynseo-cognitieve-functie-cerebrale

Ten eerste stimuleer je visueel-ruimtelijke constructie, omdat de persoon zich moet voorstellen welke baan de bal moet nemen om het net te bereiken zonder de obstakels te raken.

Om de bal te laten bewegen, stimuleer je je bimanuele vaardigheden, maar ook je spierspanning, want in het water is er een stroming (weergegeven door de witte lijnen) die de bal wegduwt. De “kracht” die nodig is om de plank te kantelen moet evenredig zijn met de kracht van de stroom.

De aanwezigheid van stroom maakt het spel nuttig in een situatie van bradykinesie omdat, als de persoon niet in staat is om de neiging en kracht snel aan te passen, de bal naar achteren wordt geduwd.

Last but not least stimuleer je deaandachtsspanne, want je moet je tegelijkertijd concentreren op het traject om het net te bereiken, op de obstakels en op de sterkte van de stroming.

Stadium 3 van de ziekte van Parkinson

 

In dit stadium treden de symptomen opnieuw op en kunnen ze zich uiten in een vertraging van de bewegingen of de aanwezigheid van onwillekeurige bewegingen. In dit stadium is er sprake van een “motorische fluctuatie”, waardoor de symptomen elkaar kunnen afwisselen en op verschillende momenten van de dag kunnen optreden.

Cirkel volgen

 

Houd de bal in het midden van de bewegende cirkel.

Dit spel is erg nuttig in dit stadium, omdat het kan worden gebruikt ongeacht de symptomen.

Vervolg op cercle-fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulp-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen
Als de persoon langzaam beweegt, zal hij de cirkel niet kunnen volgen. Hij zal dus een strategie moeten vinden om de beweging efficiënter en dus sneller te maken.

Als de speler onwillekeurige bewegingen maakt, verlaat de bal de cirkel. Hij zal deze bewegingen dus moeten kunnen beheersen en strategieën moeten zoeken om snel zijn evenwicht te hervinden. Deze stimulatie is ook effectief als de persoon tremoren heeft

Bovendien verandert de cirkel willekeurig van richting, dus je stimuleert ookde aandacht en reflexen.

Bal in het midden

Houd de bal in het midden van het scherm.

Er is een zwarte stip in het midden van het scherm, dus als de bal beweegt, heeft de persoon een referentiepunt om de juiste positie te vinden. Je kunt dus werken aan het gebruik van feedback om de beweging aan te passen.

ball in the middle-technical-sheet-tables summary_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulp-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen

Dit spel is erg nuttig in het geval van onwillekeurige bewegingen of tremor, omdat het de bedoeling is om het tablet stabiel te houden en dus te proberen de bewegingen te beperken.

Hoewel het de bedoeling is om de tablet stabiel te houden, zullen je handen altijd kleine bewegingen maken. Je stimuleert dus de modulatie en aanpassing van de spiertonus.

02.

COGNITIEVE SPELLETJES MET ANNELIES (FASE 4)

Cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson kunnen leiden tot problemen met uitvoerende functies, geheugen en aandacht, wat de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk beïnvloedt.

overvolle parkeerplaats

Overvolle parking

Edith op ski's

De Ark van Noach

Cognitieve stoornissen zijn een complex en vaak onderschat aspect van de ziekte van Parkinson. Hoewel de ziekte vooral gepaard gaat met motorische symptomen, ervaren veel patiënten na verloop van tijd ook cognitieve problemen. Deze moeilijkheden kunnen zich uiten in problemen met het geheugen, de aandacht, het redeneren en het nemen van beslissingen, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op hun vermogen om een onafhankelijk dagelijks leven te leiden. Soms zijn deze cognitieve problemen het gevolg van het directe effect van de ziekte op de hersenen, terwijl ze in andere gevallen verergerd kunnen worden door factoren zoals stress, depressie of de bijwerkingen van medicatie. Cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson vereisen een grondige beoordeling en beheer op maat, waaronder niet-farmacologische interventies zoals cognitieve stimulatie, revalidatie en psychologische ondersteuning om patiënten te helpen hun levenskwaliteit en geestelijk welzijn te behouden.

JUDITH

Annelies, je geheugencoach

Een eenvoudigere versie, zodat je in je eigen tempo kunt trainen zonder te worden gecontroleerd

Annelies bieden een verscheidenheid van meer dan 30 geheugenspelletjes, speciaal ontworpen om alle cognitieve functies op een leuke manier te stimuleren. In de context van het monitoren van de ziekte van Parkinson, waarbij het behoud van cognitieve functies van vitaal belang is, spelen deze toepassingen een essentiële rol bij het actief en betrokken houden van de hersenen.

pathologie - games - Parkinson - FR

Games aanpassen aan de behoeften van mensen met de ziekte van Parkinson

Langzamer denken

 

Bij de ziekte van Parkinson heeft traagheid niet alleen invloed op de motoriek, maar ook op het denken. Om deze functie te verbeteren, kun je activiteiten gebruiken die neuronale activering stimuleren, d.w.z. activiteiten die verschillende prikkels uitzenden en een snelle reactie van de hersenen vereisen.

ColorForm

 

Zoek de vorm of kleur die bij het model past. Bij dit spel moet je snel zoeken om de juiste vorm of kleur te vinden. De persoon moet dus zijn visuele vaardigheden gebruiken om de kenmerken van elk object te identificeren en vervolgens zijn oog-handcoördinatie om het juiste antwoord aan te klikken.

kleurvorm-herkenning-reflexen-joe-spelletjes-cognitie-hersentraining-tablet-hersenstimulatie-volwassenen-senioren
Aan de makkelijke kant kun je de responstijd verhogen omdat het verzoek vast blijft staan (je moet bijvoorbeeld altijd naar de kleur zoeken). De persoon kan zich dus alleen op de taak concentreren en werken aan het activeren van de respons.

Op de gemiddelde en moeilijke niveaus kun je ook snelheid stimuleren door mentale patronen te veranderen. In deze levels kan de opdracht bij elke ronde veranderen (10 rondes per spel). De persoon moet dus aandacht besteden aan de taak, bijvoorbeeld als hij de kleur moet zoeken, moet hij het concept ‘kleur’ activeren, maar als hij daarna de vorm moet zoeken, moet hij het concept ‘kleur’ inhiberen en het concept ‘vorm’ activeren.

Visuele vaardigheden

 

Bij de ziekte van Parkinson kan de persoon problemen hebben met de visuele waarneming. Ze kan ook problemen hebben met de as van het lichaam, waardoor ze zichzelf niet goed kan waarnemen in de ruimte. De twee stoornissen kunnen met elkaar samenhangen en leiden tot problemen met oriëntatie, omdat de persoon niet in staat is om zijn beweging in de ruimte waar te nemen of externe referentiepunten te vinden.

Duivelse cascade

 

Identificeer de verschillen tussen de voorgestelde volgorde en het model.

Ten eerste stimuleer je de visuele waarneming, omdat de persoon de gepresenteerde symbolen moet analyseren om de verschillen te zien. De aanwezige symbolen hebben geen precieze betekenis, dus de gebruiker moet ze zorgvuldig analyseren om de taak te voltooien.

postavc joe je brein coach

Op deze manier stimuleer je de perceptie en visuele analyse van nieuwe objecten, wat essentieel is om jeweg te vinden op nieuwe plekken.

Je stimuleert ook de oogsacade, de snelle beweging van het oog van de ene stimulus naar de andere. Deze beweging is essentieel voor een goede visuele waarneming en om referentiepunten te hebben.

Organisatie

 

In het ernstigste stadium van de ziekte van Parkinson kunnen er organisatorische problemen optreden. Deze stoornis kan worden beïnvloed door traagheid van denken en bewegen. De persoon is daardoor niet in staat om zijn gedachten en handelingen te coördineren, waardoor ze gedesorganiseerd raken. Organisatorische moeilijkheden kunnen zich ook manifesteren in de organisatie van een activiteit of persoonlijke zaken.

Overvolle parking

 

Verplaats de auto’s om de gele auto uit de parkeergarage te krijgen.

Je moet je visuele waarnemingsvermogen gebruiken om de positie van de auto’s, hun grootte en de ruimte die ze hebben om te bewegen te analyseren. Dan moet ze mentale beelden creëren om zich de mogelijke bewegingen van de auto’s en hun gevolgen voor te stellen.

parking-logic-movement-joe-games-cognition-training-cerebral-tablet-brain-stimulation-adults-seniors

Dankzij dit spel kun je een aantal vaardigheden stimuleren die nodig zijn voor een goede organisatie.

Bovendien stimuleert het oplossen van de puzzel en het vinden van de juiste volgorde om de gele auto eruit te krijgen ook de logica en planning.

Om de auto’s te verplaatsen, moet je ten slotte met je vinger over het scherm schuiven om de motoriek van je vingers te stimuleren.

Beweging

 

De belangrijkste symptomen van Parkinson hebben nog steeds te maken met motoriek. Annelies stimuleert deze vaardigheden door middel van verschillende spelletjes. De Annelies-applicatie kan worden gebruikt om alleen de vingermotoriek te stimuleren.

De Ark van Noach

 

Schuif de dieren, per twee, in de ark.

Door het gebruik van dieren zijn de afbeeldingen gemakkelijk te herkennen, zodat het spel ook kan worden gebruikt door mensen met een visuele beperking.

ark van Noach scherm Edith toepassing hersentraining volwassen parkinson

Ten eerste stimuleer je het visueel scannen, omdat de persoon naar alle aanwezige dieren moet kijken. Daarna gebruik je je vaardighedenom dierenparen te vinden.

Zodra de dierenparen zijn gevonden, moet de speler hand-oogcoördinatie en vingermotoriek gebruiken om het juiste dier te selecteren en in de ark te schuiven.

Vraag hen om het eerste dier met één vinger vast te houden en het tweede dier met een andere vinger. Je kunt de fijne motoriek stimuleren (eerst de wijsvinger gebruiken, dan de middelvinger) of de bimanuele vaardigheden (eerst de linkerhand gebruiken, dan de rechterhand).

03.

EEN PERSOONLIJK TRAININGSPROGRAMMA

Een gepersonaliseerd trainingsprogramma is essentieel bij de ziekte van Parkinson, omdat het de specifieke behoeften van elk individu mogelijk maakt, waardoor optimaal herstel wordt bevorderd en de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

tijdlijn icoon

Ballonprikken

tweelingen_icoon

Verrekijker

Bij de ziekte van Parkinson is een gepersonaliseerd trainingsprogramma om een aantal cruciale redenen essentieel. Ten eerste beïnvloedt deze neurodegeneratieve ziekte elk individu op een unieke manier, wat betekent dat de symptomen en uitdagingen van persoon tot persoon aanzienlijk kunnen verschillen. Een gepersonaliseerd trainingsprogramma houdt rekening met de specifieke behoeften van elke patiënt en past oefeningen en activiteiten aan op basis van hun gezondheidstoestand, hun mobiliteitsniveau en hun therapeutische doelstellingen. Daarnaast kan een gepersonaliseerd programma helpen om de specifieke gebieden die het meest worden beïnvloed door de ziekte, zoals evenwicht, coördinatie en spierkracht, aan te pakken door oefeningen en technieken op maat aan te bieden om deze te versterken en te verbeteren. Tot slot biedt een gepersonaliseerd trainingsprogramma ook individuele ondersteuning, wat cruciaal kan zijn om de motivatie en langdurige inzet voor het revalidatieproces te behouden. Door een combinatie van verschillende op maat gemaakte benaderingen kan een gepersonaliseerd trainingsprogramma een essentiële rol spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met de ziekte van Parkinson en hen helpen om hun fysieke en mentale functioneren te maximaliseren ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

In het programma vind je de spellen die het meest geschikt zijn om een specifieke cognitieve functie te stimuleren. Hier zijn enkele voorbeelden van spellen:

Ballonprikken

In dit spel moet de speler de boog bewegen om de ballonnen van de juiste kleur te laten knappen.

Door de hand-oogcoördinatie en precisie van bewegen te stimuleren, kan het helpen om de behendigheid en fijne motoriek te verbeteren, die vaak worden aangetast door de ziekte. Door cognitieve en visuele stimulatie zou dit spel bovendien kunnen helpen om de mentale capaciteit op peil te houden en de cognitieve achteruitgang die gepaard gaat met Parkinson te vertragen. Tot slot zouden de praktische bruikbaarheid en beschikbaarheid op een tablet de toegang tot lichaamsbeweging kunnen vergemakkelijken en patiënten in staat kunnen stellen thuis zelfstandig te trainen, waardoor de therapietrouw aan revalidatieprogramma’s toeneemt.

perceballon-doel-ballon-joe-games-cognitietraining-cerebrale-tablet-hersenstimulatie-volwassenen-senioren

Verrekijker

 

In dit spel moet de speler de positie van de paren onthouden.

Door het geheugen en de cognitieve functies te stimuleren, kan het de cognitieve achteruitgang die gepaard gaat met de ziekte helpen vertragen. Bovendien kan dit spel, door het aanbieden van een leuke en vermakelijke activiteit, het emotionele en mentale welzijn van patiënten bevorderen.

tweelingen-2-spelers-memory-joe-games-cognitie-training-brein-tablet-hersenstimulatie-volwassenen-senioren

04.

DEPRESSIE IN DE CONTEXT VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSON

Depressie is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met de ziekte van Parkinson en vereist speciale aandacht om de kwaliteit van leven en het mentale welzijn te verbeteren.

invasie van mollen

De invasie van de mol

De Gekke Damier

Dwaas dambord

Bij de ziekte van Parkinson is depressie een vaak onderschatte maar belangrijke component die een aanzienlijke invloed kan hebben op de kwaliteit van leven van patiënten. De motorische en niet-motorische symptomen van de ziekte, zoals verminderde mobiliteit, slaapstoornissen en cognitieve veranderingen, kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie. Daarnaast kunnen de psychologische aanpassingen die gepaard gaan met het omgaan met een chronische ziekte ook uitlokkende factoren zijn. Een depressie kan niet alleen bestaande motorische symptomen verergeren, maar kan ook leiden tot verminderde motivatie, verlies van interesse in dagelijkse activiteiten en een verslechtering van de algehele kwaliteit van leven. Het is daarom cruciaal dat patiënten met de ziekte van Parkinson de juiste ondersteuning krijgen, waaronder regelmatige medische follow-up en psychologische ondersteuning, om depressie effectief te beheersen en hun algemene welzijn te verbeteren.

Hier zijn 10 tips om depressie bij de ziekte van Parkinson te bestrijden:

  1. Een routine opbouwen: Een dagelijkse routine kan structuur en een gevoel van stabiliteit bieden.
  2. Zoek sociale steun: Contacten onderhouden met je dierbaren en deelnemen aan sociale activiteiten kan isolatie helpen voorkomen en het moreel opkrikken.
  3. Kies voor een gezond voedingspatroon: Een evenwichtig voedingspatroon kan een positieve invloed hebben op je humeur en energie.
  4. Beoefen ontspanning: Meditatie, diep ademhalen en andere ontspanningstechnieken kunnen helpen om stress te verminderen en ontspanning te bevorderen.
  5. Uit je gevoelens: Praat over je gevoelens met een vriend, familielid of zorgverlener. Communicatie kan een deel van de emotionele last verlichten.
wandelen voor senioren

SPELLEN VOOR TWEE

 

De ziekte van Parkinson kan gepaard gaan met stemmingsstoornissen die zelfs kunnen leiden tot depressie. Annelies bieden cognitieve stimulatie in de vorm van spelletjes, zodat de activiteit leuk en rustgevend wordt. Games kunnen een positieve invloed hebben op de stemming. Bovendien bieden Annelies een spel voor twee spelers aan, waarbij het scherm in tweeën wordt gedeeld en iedereen aan zijn eigen kant van het scherm speelt. Op deze manier kun je de activiteit delen en een positieve relatie onderhouden.

De invasie van de mol

 

Tik op de 3 soorten mollen volgens de instructies zodra ze op het scherm verschijnen.
Je moet je visuele scanvaardigheden gebruiken om de moedervlekken te vinden. Vervolgens moet ze het beeld analyseren om erachter te komen welke moedervlek is verschenen.

invasion des maupes ecran Edith applicatie entraînement cérébrale adulte parkinson
Dit spel stimuleert de vingermotoriek om de mollen aan te raken en activeert en remt bewegingen: raak de mollen niet aan met de bril, raak de normale mollen één keer aan en raak de mollen twee keer aan met de helm. Met dit spel kunnen twee mensen samen spelen om een moment samen te delen en een positieve relatie te onderhouden.
Dit spel kan door twee mensen worden gespeeld, omdat de afbeeldingen over het midden van het scherm bewegen en elke persoon een knop aan zijn kant heeft om op te drukken als hij de juiste vorm of kleur ziet.

Op deze manier kun je de activiteit delen en positieve competitie creëren, aangezien het spel snel is (10 vormen om te vinden) en je meerdere spellen in dezelfde sessie kunt spelen.
Zo kun je tegelijkertijd cognitieve functies en relaties stimuleren.

Dwaas dambord

 

Onthoud de locatie van de gekleurde vierkantjes

Dit stimuleert het visuele geheugen en de concentratie. Door te oefenen met het onthouden en onthouden van de locatie van de vierkanten, versterken spelers hun mentale vaardigheden terwijl ze strategieën ontwikkelen om problemen op te lossen.

checkerboard-logica-geheugen-2-speler-tafelspellen-onderwijs-spellen-kinderen-5-jarigen-6-jarigen-school-dys-autisme-cognitieve-stoornis-training-sport

Als je de ziekte van Parkinson hebt, kun je verschillende symptomen hebben, sommige ernstiger dan andere. Het is daarom belangrijk om het werk en de ondersteuning aan te passen en te personaliseren, of het nu therapeutisch of vertrouwd is, om de persoon te helpen zijn vaardigheden terug te krijgen of cognitieve en motorische achteruitgang te vertragen. Dynseo biedt verschillende oplossingen voor mensen met Parkinson: De rollende bal (voor motorische stimulatie) en Annelies (voor cognitieve stimulatie).

En dankzij Dynseo is de zorg voor Parkinson-patiënten niet beperkt tot fysieke revalidatie, maar richt deze zich ook op relaties. Wanneer iemand een ziekte zoals Parkinson heeft, is het heel belangrijk om te onthouden dat hij, voordat hij patiënt of patiënt is, een persoon is voor wie relaties heel belangrijk zijn.

Je kunt De rollende bal en Annelies 7 dagen gratis testen. Je kunt je dan abonneren op de verschillende pakketten die we aanbieden: ons aanbod voor particulieren of ons aanbod voor professionals.

Hier zijn alle gegevensbladen voor de gepresenteerde spellen, met de cognitieve functies die door elk spel worden gestimuleerd

fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulp-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen
ColorForm-fiche-technique-tables resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulp-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen
fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulp-senioren-dynseo-cognitieve-functie-cérébralTechnische-kaarten_andere toepassingen
parkeren-parkinson-edith-op-ski's-technisch-blad-tabellen resumé_artikel-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulpen-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen
fiche-technique-tableaux resumé_article-parkinson-edith-billequiroule-accompagnement-hulp-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen
ark van noach-technical-sheet-tabellen samenvatting_artikel-parkinson-edith-billequiroule-begeleiding-zorgverleners-senioren-dynseo-cognitieve-functie-hersenen

Andere artikelen die je misschien interesseren: